Landstinget i Östergötland

Hur forskning blir till nytta i vården

Man genomgår dialys

Det kanske viktigaste med medicinsk forskning är när den tar steget över till praktisk betydelse för patienter. Här berättare vi om ett antal områden där vi kan följa forskningen "från ax till limpa".

I vården sker ständigt förbättringar och utveckling av bättre metoder och säkrare behandlingar. De idéer som startar denna utveckling kommer ofta från vårdens vardag, när medarbetare ser ett behov eller en möjlighet att göra något bättre.

Men utveckling är ofta en lång process och det kan ta många år från idé till verklighet. För att synliggöra några exempel på hur forskning blir till vård i Östergötland har vi tagit fram en enkel skrift som på ett överskådligt sätt lyfter fram sex exempel. Exemplen är tagna från olika verksamheter och arbetsområden för att visa på bredden av innovativt arbete inom hälso- och sjukvården.

I foldern "Forskning blir till vård i Östergötland" kan du läsa om sex exempel på hur nytta skapas från ax till limpa. De omfattar:

  1. en ny produkt
  2. ett nytt arbetssätt
  3. en utvecklad e-hälsotjänst
  4. en metod för ledning och uppföljning
  5. en ny behandling
  6. ett exempel på medicinsk teknik

Foldern är framtagen i samarbete med forskare och medarbetare vid Region Östergötland och vid Linköpings universitetet. Hör gärna av dig om du har frågor eller önskar få ett tryckt exemplar av skriften. Du kan läsa den som pdf via länken här intill.