Region Östergötland

Stora behov av rehabilitering

Behov av rehabilitering

Hur mår patienter som har vårdats på sjukhus för covid-19 några månader efter utskrivningen? Det kartlägger en grupp forskare på rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.


Ungefär 500 patienter som skrivits in för sjukhusvård kopplad till covid-19 i Region Östergötland under mars, april och maj, kontaktas av kliniken för en uppföljning runt tre månader efter utskrivningen.

– Hittills har vi ringt till 200 tidigare patienter, och utifrån svaren från dessa intervjuer har vi sedan gått vidare med att träffa 80 av dem för en mer omfattande undersökning. Många av dessa 80 personer har fortfarande problem att orka med sin vardag, allt från att umgås med familjen och gå och handla och att ta sig till och klara att utföra sitt arbete, säger Kersti Samuelsson, arbetsterapeut och docent och en av medlemmarna i forskargruppen för studien.

I den tvärvetenskapliga gruppen ingår också Richard Levi, överläkare och adjungerad professor, Anestis Divanoglou, fysioterapeut och medicine doktor, samt Ulrika Birberg – Thornberg, psykolog och filosofie doktor. De fyra forskarna har en lång erfarenhet av att arbeta inom såväl klinisk verksamhet som med klinisk forskning. I sina olika yrkesroller kan forskarna se till olika aspekter av patienternas behov.

– Att vi finns här på kliniken är en förutsättning för att få fram resultaten under pågående pandemi. Det är en enorm styrka att vi träffar patienterna här och har kollegor som hjälper till i forskningen, säger Kersti Samuelsson.

Behovet av rehabilitering är större än väntat, ser forskarna. Runt 40 procent av de utskrivna patienterna har fysiska och/eller kognitiva besvär som är så stora att de sannolikt behöver rehabiliteringsinsatser. Många i gruppen upplever en kvarstående mental och fysisk trötthet, som påverkar personernas vardag.
Andra relativt vanliga symtom är exempelvis problem med minne, koncentration och sömn. Det är en stor utmaning för vården att få så många patienter med en ny sjukdom. De kvarstående besvären finns både hos patienter som vårdats i intensivvård och på vanlig vårdavdelning.

– Den extrema tröttheten, också kallad fatigue, ser vi också vid andra neurologiska sjukdomar. Vi och andra rehabiliteringsaktörer omkring oss är vana att behandla dessa tillstånd och har åtgärder att erbjuda. Men först behöver vi ta reda på vilka behov som finns just hos patienter som har haft den nya sjukdomen covid-19, säger Anestis Divanoglou.
Studien väntas bli en av de största kliniska kartläggningarna i Sverige hittills om rehabiliteringsbehov efter covid-19 hos utskrivna patienter från ett universitetssjukhus. Den ska ge vården en bild av rehabiliteringsbehovet och kunna användas både i Region Östergötland och nationellt.

– För att kunna genomföra projektet på den korta tiden är det en förutsättning att vi har ett nära samarbete med våra kollegor. Det är en stor fördel att vi möter patienterna här på kliniken och har korta beslutsvägar, säger Kersti Samuelsson.

– Projektet utvecklar sig bra, och stödet vi har fått av ledningen inom Region Östergötland och Linköpings Universitet har betytt mycket, säger Anestis Divanoglou.
Patienternas upplevelser är viktiga att lyssna in, och det är många som vill berätta. En tredjedel av intervjuerna har fått språktolkas, och arabisktalande läkarstudenter har kommit med i projektet för att underlätta datainsamlingen. Intervjuerna har även visat att en del av de utskrivna patienterna också har besvär med synen och ögats rörelser. Det är ny kunskap, som Linköpingsforskarna ska undersöka vidare tillsammans med en optiker och forskare vid Karolinska institutet.

– Dubbelseende och svårigheter att fokusera gör det till exempel jobbigt att titta på tv och vara ute i vanliga miljöer som shoppingcenter. Det orsakar sannolikt också en mental trötthet, säger Kersti Samuelsson.
Patienter som har vårdats för covid-19 har i såväl intervjuer som kliniska undersökningar visat sig ha en hel del olika kvarstående symtom i efterförloppet av covid-19.

– Vi är ungefär halvvägs i vår insamling av data och vi kommer inom några månader att ha en god överblick över det medicinska rehabiliteringsbehovet för den grupp som sjukhusvårdats i Östergötland.

Text: Maria Carlqvist
Foto: Patrik Ljungqvist