Region Östergötland

Intresset för hälsa via idrotten

T

Träning och hälsa har alltid varit en stor del av hans liv. Både fysisk och psykisk träning spelar även en viktig roll i hans forskning. "Jag försöker att leva som jag lär", säger barnläkaren Oskar Lundgren.

Även om han bor i Mjölby så löper Linköping som en röd tråd genom Oskar Lundgrens liv. Det är på stadens universitet han har studerat till läkare och nu forskar och undervisar. Och det är på Universitetssjukhuset i Linköping (US) som han sedan 2010 arbetar.

– Det var verkligen inte givet att jag skulle bli läkare. Jag fick mitt intresse för hälsa via idrotten, blev nyfiken på kroppen och själen och kom fram till att jag skulle studera medicin, berättar Oskar Lundgren.
Han är barnläkare och arbetar sedan några år tillbaka främst med barnonkologi. Intresset för att jobba med barn väcktes redan när Oskar för första gången träffade de unga patienterna under utbildningen.

– Det är ofta kul och en källa till en enorm variation att arbeta med barn. Jag möter allt från de nyfödda till de unga vuxna och jag träffar deras familjer med olika bakgrund. Det är till exempel väldigt intressant att möta familjer som har sitt ursprung i olika delar av världen.
Oskar Lundgrens forskarkarriär inleddes med vuxna patienter med hjärtkärlsjukdom. Nu är det, precis som i läkaryrket, barn och ungdomar med cancer som står i fokus. Men hans forskning går nu som då ut på att stärka människors psykologiska resurser.

– Jag utgår från det som är friskt i stället för från symtomen, förklarar han .
Det kan handla om att påverka inre färdigheter och förmågor, som att förhålla sig till påfrestande tankar och känslor på ett klokt sätt och fokusera på det som är betydelsefullt.

Oskar Lundgrens doktorsavhandling visade exempelvis att vissa psykologiska resurser ger ett skydd mot att insjukna i hjärtkärlsjukdom.

– Nu funderar jag på hur barn och föräldrar som jag träffar i min kliniska vardag skulle kunna dra nytta av det vi såg hos hjärtpatienterna.
Oskar Lundgren och hans forskarlag ska därför undersöka hur man kan stärka motståndskraften hos barnen och deras närstående, dels med psykologisk träning, dels med fysisk träning.

Nyligen fick Oskar ta emot etablerings- och konsolideringsstöd ur Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, som gör att han kan knyta till sig fler personer med olika kompetenser inom området för forskningsprojektet. Den psykologiska träningsmetoden i studien, där till exempel både reflektions- och meditationsövningar ingår, kommer att ske på distans genom instruktioner via sms i mobiltelefon.

– Familjerna tillbringar så mycket tid på sjukhus ändå, konstaterar Oskar Lundgren.
När det gäller den fysiska träningen ska forskargruppen istället dra nytta av tiden på sjukhuset, där en del av träningen kommer att ske på plats i grupp.

– Min vision är att tidigt insatt psykologisk träning skulle kunna förebygga bekymmer som till exempel ångest, nedstämdhet och oro. Syftet med den fysiska aktiviteten är att förebygga biverkningar av läkemedel och strålning och stressen av att vara svårt sjuk- som sömnbesvär, ångest och minskad aptit, säger Oskar Lundgren.

Han är övertygad om att både fysisk och mental träning påverkar hälsan positivt och ägnar sig själv åt båda träningsformerna, genom exempelvis löpning, meditation och yoga. Han försöker helt enkelt leva som han lär. Kanske lyser den drivkraft som Oskar Lundgren beskriver som gemensam för honom som läkare och som forskare även igenom hos honom som privatperson:

– Jag vill minska lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande och hälsa.

När tid för familj, arbete, forskning och fritid ska fördelas är det inte alltid enkelt att hinna med den viktiga träningen, menar Oskar Lundgren. Det kan därför vara just honom du möter om du ser någon löpa väldigt sent på kvällen i Mjölby eller tidigt på morgonen på Omberg.

– Ibland springer jag till och från pendeln också.

Text: Cecilia Ottosson Foto: Alfred Rombo