Region Östergötland

När läkemedel krockar

Läkemedel

Många läkemedel påverkar varandra. Nu provar nio vårdcentraler i Östergötland digitala kunskapsstöd som identifierar läkemedelsrisker hos äldre och signalerar när läkemedel krockar.

Ett ökat utbud av läkemedel hjälper patienter allt effektivare. Men utmaningen för läkaren är inte bara att veta när de gör nytta utan också i vilka kombinationer de kan skada. I sin forskning utvecklar Ylva Böttiger beslutsstöd till vården som en hjälp att snabbt upptäcka om en läkemedelskombination är en risk.

– En vårdcentralsläkare har i dag tusentals läkemedel att hålla sig uppdaterad på. Det finns ett stort behov av datoriserade stöd till läkaren och andra läkemedelsförskrivare i det arbetet, säger Ylva Böttiger, professor i klinisk farmakologi vid Region Östergötland och Linköpings universitet.

Hon har varit med och tagit fram beslutsstödet Janusmed interaktioner som används via journalsystemet på datorn på sjukhus och vårdcentraler i hela Sverige. Med klassiska signalfärger som grönt, rött och gult får förskrivaren direkt respons på skärmen om kombinationen är säker, farlig eller behöver kontrolleras vidare i det enskilda fallet. Tio års utvecklingsarbete ligger bakom de evidensbaserade råden.

Patienter i riskzonen
Nio vårdcentraler i Region Östergötland provar nu det datoriserade kunskapsstödet i en ny form. Det är en del i ett projekt som vill identifiera sköra äldre patienter som löper risk att drabbas av en ökad sjuklighet. Projektet leds av distriktsläkare Magnus Nord vid Vårdcentralen Valla och professor Jan Marcusson vid Minnesmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping.

Sköra äldre ofta har en lång rad läkemedel som är utskrivna av olika läkare vid olika tillfällen.

– När vi får klart för oss vilka patienter som ligger i riskzonen kan vi sätta in extra insatser för att förebygga ohälsa. Det första steget blir att boka in patienten på ett möte på vårdcentralen. Här ser vi över hela patientens livssituation och då är läkemedel en viktig del, säger Magnus Nord, distriktsläkare.

När läkaren skriver in patientens läkemedelslista i beslutsstödet kommer det upp en signal om det finns läkemedel som ger riskfyllda biverkningar eller krockar. De visar också hur doserna kan justeras i förhållande till patientens njurfunktion.

Läkemedel

Många läkemedel påverkar varandra så att de i kombination tar bort varandras effekt. Lika ofta förhöjs effekten av något av läkemedlen så att dosen upplevs mycket starkare av kroppen. Det är en risk i båda fallen, som gör att man ska överväga att välja ett annat läkemedel eller justera doserna.

När patienterna har fått sina läkemedelsgenomgångar ska Ylva Böttiger följa upp om det blir några skillnader i läkemedelsbehandlingen före och efter. Patienterna i studien jämförs med liknande patienter som tillhör andra vårdcentraler. Tidigare utvärderingar av kunskapsstödet Janusinfo visar på positiva effekter. En jämförelse i nationella läkemedelsregistret visar på förskrivningen före och efter användningen av stödet.

– Där ser vi att de riskfyllda kombinationerna har minskat när vården har använt stödet. Det har gjort arbetet mer patientsäkert, säger Ylva Böttiger.

Text: Maria Carlqvist, foto: Kajsa Juslin

Redaktör

Bild på Maria Carlqvist

Maria Carlqvist

Nyhetsredaktör

010-103 76 28

0702-78 86 72

e-post

Andra webbplatser