Tidningen Forskning & utveckling

Knappt ett år efter att det nya coronaviruset upptäcktes stod de första vaccinerna redo att användas.

Hela paletten av vaccinmetoder används mot coronaviruset

Läs reportaget ur det senaste numret av tidningen Forskning & utveckling. 

 

Utmaningen att ligga steget före i en pandemi

Utmaningen att ligga steget före i en pandemi

Läs reportaget ur det senaste numret av tidningen Forskning & utveckling. 

 

”Jag försöker att leva som jag lär”, säger barnläkaren Oskar Lundgren.

Intresset för hälsa via idrotten

Läs reportaget ur det senaste numret av tidningen Forskning & utveckling. 

 

 Om tidningen 

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Linköpings universitet och Region Östergötland. Här presenterar vi spännande forskning och innovativt utvecklingsarbete ur våra verksamheter.

Region Östergötland och universitetet har ett gemensamt uppdrag i att bedriva medicinsk forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvården. En del i det uppdraget är att sprida kännedom om våra verksamheter och forskningsområden.

Tidningen är en populärvetenskaplig tidskrift där vi lyfter aktuella forskningsrelaterade frågor i form av reportage, personporträtt, krönikor, artiklar och kortnyheter. Läs mer om tidningen >>>

 • Svåra sömnproblem ökar risken för smärtspridning

  Sömnproblem (insomni) är vanliga hos patienter som söker specialiserad vård för långvarig smärta. Det visar psykologen Tobias Wiklunds avhandling från Linköpings universitet.

  11 juni 2021


 • Behandling vid allvarliga tumörer i hypofysen

  Daniel Bengtsson, överläkare, disputerar på tumörer i hypofysen. "I min avhandling undersökte jag bland annat effekten av cellgiftet temozolomid på aggressiva hypofystumörer."

  19 maj 2021


 • Omfattande kvarstående rehabiliteringsbehov efter covid-19

  87 procent av patienterna som sjukhusvårdades för covid-19 i Region Östergötland under den första pandemivågen hade kvarstående problem ännu fyra månader efter utskrivning. Hälften rapporterade besvär av en sådan omfattning att det påverkade den dagliga livsföringen och återgång i arbete. Det visar en stor studie av kvarstående rehabiliteringsbehov efter sjukhusvård för covid-19, genomförd av en f

  11 maj 2021