Region Östergötland

Öppna föreläsningar

I föreläsningsserien Forskning i framkant berättar några av våra forskningsprofiler om det senaste inom sina områden på ett lättillgängligt språk. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla.

Föreläsningarna arrangeras tillsammans med den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet sex gånger per år. De hålls alltid på torsdagar, klockan 16.30-17.30 i Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Ingen föranmälan behövs. Hugo Theorell-salen når du lättast genom Norra entrén (ingång 7), se karta.

Tino Ebbers

26 september: Hur en digital tvilling kan leda till bättre diagnos och behandling av hjärt-kärlsjukdomar

Digitala tvillingar används flitig för att övervaka maskiner eller förenkla utvecklingen av industriella produkter. Men hur kan vi skapa en digital tvilling av en människas hjärta och blodomlopp? Och hur kan tvillingen användas för att förbättra bedömning och behandling av hjärt-kärlsjukdomar?

Föreläsare: Tino Ebbers – professor i fysiologisk mätteknik
Tid: 26 september, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Gå in via norra entrén (ingång 7).

Henrik Andersson och Michelle Chew

24 oktober: Hjärtskada i samband med kirurgi

Risken att drabbas av hjärtskada vid större kirurgiska ingrepp är underskattad. 8-18% av alla patienter som genomgår en icke-kardiell kirurgi, drabbas av hjärtskada. Detta är associerat med en fyrfaldigt ökad dödlighet, jämförbart med dödligheten vid akut hjärt-infarkt. De flesta av dessa patienters hjärtskada saknar symtom och går oupptäckt. Kunskapsluckor finns fortfarande om värdet av övervakning innan och under operation, för att tidigare identifiera patienter som löper störst risk för hjärtskada. Kan biomarkörer förutsäga ökad risk för komplikationer och död? Det skulle möjliggöra en förändring i klinisk behandling av patienter som genomgår kirurgi, och därmed göra det möjligt att ingripa tidigare, förhindra ytterligare skador på hjärtat och minska lidande och död. 

Föreläsare: Michelle Chew, professor i anestesi och intensivvård och Henrik Andersson, Chief Researcher
Tid: 24 oktober, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Gå in via norra entrén (ingång 7).

 

Lena Jonasson21 november: Det stressade immunförsvaret efter hjärtinfarkt (– och även före?)

Hos många patienter som överlevt en hjärtinfarkt finns en kvarstående låggradig inflammation som innebär ökad risk för återinsjuknande. Men vi är dåliga på att diagnostisera och behandla detta, till stor del på grund av att mekanismerna inte är klarlagda. I vår forskning har vi sett att immunförsvaret hos dessa patienter är "stressat" och i obalans. Förutom en låggradig kronisk inflammation innebär det att inflammation flammar upp på ett onormalt sätt vid vanlig stress. Samtidigt är immuncellerna åldrade i förtid och viktiga reglerande immunceller har tappat sin kraft. Vi vill nu ta reda på varför immunförsvaret är mer stressat/åldrat och om vi kan återställa immunbalansen. En mycket spännande fråga är om immunförsvaret är stressat redan innan den första hjärtinfarkten inträffar.

Föreläsare: Lena Jonasson – professor och överläkare i kardiologi
Tid: 21 november, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Gå in via norra entrén (ingång 7).

Se tidigare föreläsningar

Du även se föreläsningarna från Forskning i framkant på webben efteråt. Föreläsningarna publiceras på Youtube cirka en vecka efter att de har ägt rum. Du kan hitta samtliga föreläsningar, ända från 2009. 

Vad är du intresserad av?

Vi planerar ständigt för nya teman kommande termin. Har du önskemål om något särskilt ämnesområde som du skulle tycka är intressant att lyssna till får du gärna skicka ett tips via e-post till oss.

Kontakt

Bild på Jennie Widborg

Jennie Widborg

Kommunikatör

010-103 70 38

0706-39 96 70

e-post