Region Östergötland

Öppna föreläsningar

I föreläsningsserien Forskning i framkant berättar några av våra forskningsprofiler om det senaste inom sina områden på ett lättillgängligt språk. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla.

Föreläsningarna arrangeras tillsammans med den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet sex gånger per år. De hålls alltid på torsdagar, klockan 16.30-17.30 i Hugo Theorell-salen, norra entrén, på Universitetssjukhuset i Linköping.

Porträtt av Marie Löf.

27 februari: Livsstilsappar – vägen till ditt hälsosamma liv?

Numera är det en självklarhet att använda appar i mobilen för att utföra många vardagsuppgifter. Vi sköter bankärenden, köper bussbiljetter, kommunicerar med nära och kära, och hittar lämpliga resvägar – men kan digitala verktyg även användas för att främja god och jämlik hälsa? Hur ser framtidens utmaningar och möjligheter ut?

Professor Marie Löfs forskargrupp utvecklar och utvärderar digitala stöd för att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet hos både barn och vuxna. Välkommen att ta del av spännande lösningar och exempel från pågående studier inom mödra- och hälsovård, samt för att främja fysisk aktivitet hos vuxna.

Föreläsare: Marie Löf, professor i näringsfysiologi
Tid: 27 februari, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Gå in via norra entrén (ingång 7).

 

Porträtt av Laura Korhonen.

INSTÄLLT! 26 mars: Barnens psykiska hälsa - idag och för framtiden 

Intensiva samhällsdiskussioner pågår kring barnens psykiska ohälsa och de långa kötiderna för att få hjälp. Vad säger den aktuella barnpsykiatriska forskningen om problematiken? Finns det lösningar till problemen här och nu? Vad krävs för en bättre framtid? Professor Laura Korhonens forskargrupp studerar psykiska störningar och dess mekanismer bland utsatta grupper av barn, som till exempel flyktingar samt barn med svår psykiatrisk samsjuklighet. Välkommen att ta del av aktuell diskussion kring barnens psykiska hälsa.

Föreläsare: Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri
Tid: Obs! Föreläsningen är inställd den 26 mars, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Gå in via norra entrén (ingång 7). 

 Porträtt av Fredrik Elinder.

16 april: Hjärnans jonkanaler - måltavlor vid behandling av epilepsi

Spänningsaktiverade jonkanaler i hjärnans nerver ger upphov till elektriska signaler som gör att vi kan röra oss, känna och tänka. Förhöjd elektrisk retbarhet kan leda till epilepsi. Omkring 20 000 personer i Sverige har epilepsi som inte kan behandlas med läkemedel på ett tillfredsställande sätt. Professor Fredrik Elanders forskargrupps forskning syftar till att utveckla nya läkemedel
som reglerar jonkanalernas funktion, så att hjärnans förhöjda elektriska aktivitet bromsas. Välkommen att ta del av spännande pågående forskning.

Föreläsare: Fredrik Elinder – professor i molekylär neurobiologi
Tid: 16 april, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Gå in via norra entrén (ingång 7).

Se tidigare föreläsningar

Du även se föreläsningarna från Forskning i framkant på webben efteråt. Föreläsningarna publiceras på Youtube cirka en vecka efter att de har ägt rum. Du kan hitta samtliga föreläsningar, ända från 2009. 

Vad är du intresserad av?

Vi planerar ständigt för nya teman kommande termin. Har du önskemål om något särskilt ämnesområde som du skulle tycka är intressant att lyssna till får du gärna skicka ett tips via e-post till oss.

Kontakt

Bild på Ann-Britt Wiréhn

Ann-Britt Wiréhn

Enhetschef

0706-50 57 45

e-post