Region Östergötland

Öppna föreläsningar

I föreläsningsserien Forskning i framkant berättar några av våra forskningsprofiler om det senaste inom sina områden på ett lättillgängligt språk. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla.

Föreläsningarna arrangeras tillsammans med den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet sex gånger per år.  och hålls alltid på torsdagar, klockan 16.30-17.30 i Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. De är gratis och öppna för alla. Ingen föranmälan behövs. Hugo Theorell-salen når du lättast genom Norra entrén (ingång 7), se karta.

Program våren 2019

Gunilla Sydsjö

28 februari: Familjebildning på 2000-talet – ägg- och spermiedonation

Ett stort antal par/individer i Sverige genomgår infertilitetsbehandling med donerade spermier, ägg eller embryon. "The Swedish multicenter study on gamete donation" omfattar totalt 1 500 mottagare och donatorer av ägg/spermier och syftar till att belysa situationen för familjer som bildats med hjälp av donationsbehandling.

Föreläsare: Gunilla Sydsjö – professor i psykosocial obstetrik och gynekologi och legitimerad kognitiv beteendeterapeut.
Tid: 28 februari, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Gå in via norra entrén (ingång 7).

Mats Hammar.

21 mars: Klimakteriebesvär – finns det behandling?

Klimakteriebesvär med i första hand värmevallningar och svettningar drabbar de flesta kvinnor. Hormonbehandling är effektiv och blev mycket populär under 80- och 90-talet men hamnade strax efter millennieskiftet i vanrykte. Hur ser vetenskapen på detta idag? Får vi använda hormonbehandling och finns alternativa behandlingar?

Föreläsare: Mats Hammar, överläkare och professor emeritus i obstetrik och gynekologi
Tid: 21 mars, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Gå in via norra entrén (ingång 7).

 

Mathilda Björk

25 april: "Det smärtar mig att det gör så ont" – om smärta vid reumatisk sjukdom

Idag är det betydligt fler med reumatiska sjukdomar som kan arbeta och vara aktiva i sin vardag tack vare ett tidigt omhändertagande och tillgång till nya mediciner. Trots det är det många som besväras av kvarstående smärta och även trötthet. Hur känns den sjukdomsrelaterade smärtan och hur påverkan den vardagen? Hur vanlig är den och vad kan man göra för att hantera den?

Föreläsare: Mathilda Björk – Professor i arbetsterapi och leg. arbetsterapeut
Tid: 25 april, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping. Gå in via norra entrén (ingång 7).

Se tidigare föreläsningar

Du även se föreläsningarna från Forskning i framkant på webben efteråt. Föreläsningarna publiceras på Youtube cirka en vecka efter att de har ägt rum. Du kan hitta samtliga föreläsningar, ända från 2009. 

Vad är du intresserad av?

Vi planerar ständigt för nya teman kommande termin. Har du önskemål om något särskilt ämnesområde som du skulle tycka är intressant att lyssna till får du gärna skicka ett tips via e-post till oss.

Kontakt

Bild på Jennie Widborg

Jennie Widborg

Kommunikatör

010-103 70 38

0706-39 96 70

e-post