Region Östergötland

Pågående forskning

I hälso- och sjukvården i Östergötland finns ett väl etablerat och starkt samarbete mellan den akademiska världen och Region Östergötlands kliniska verksamhet.

Det ger goda förutsättningar för en högkvalitativ vård som bygger på evidens och beprövad erfarenhet samtidigt som forskningen berikas av ett innovativt klimat och är aktuell, angelägen och verksamhetsnära. 

Vi satsar på starka forskningsmiljöer

Region Östergötland har tillsammans med Linköpings universitet etablerat en rad gemensamma samarbeten inom strategiskt utvalda forskningsområden. Satsningarna är ett led i att tillsammans stödja kvalificerad hälso- och sjukvård, forskning och utbildning.

Hitta bland forskning i Östergötland via DiVA

Du som gärna går till källan och känner dig bekväm med medicinskt fackspråk kan utnyttja Linköpings universitets egen publikationsdatabas. Där hittar du vetenskapliga artiklar, tidskrifter och e-böcker. Innehållet i databasen sträcker sig från 1995 och består av material som publicerats av medarbetare inom Region Östergötland och Linköpings universitet.

Ta del av nyheter om forskning i Östergötland

Region Östergötland och universitetet har ett gemensamt uppdrag i att bedriva medicinsk forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvården. En del i det uppdraget är att sprida kännedom om våra verksamheter och forskningsområden.

Tidskriften Forskning och utveckling

Två gånger per år ges tidningen Forskning och utveckling ut av Linköpings universitet och Region Östergötland. Tidningen är en populärvetenskaplig tidskrift där vi lyfter aktuella forskningsrelaterade frågor i form av reportage, personporträtt, krönikor, artiklar och kortnyheter. 

Öppna föreläsningar

I föreläsningsserien Forskning i framkant berättar några av våra forskningsprofiler om det senaste inom sina områden på ett lättillgängligt språk. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Föreläsningarna arrangeras tillsammans med den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet sex gånger per år.