Landstinget i Östergötland

Strategiska satsningar

AnnikaThorsellfotoKatjaKircher

Inom Region Östergötland och Linköpings universitet finns specialiteter och unika förutsättningar för att bedriva innovativt forskningsarbete.

Genom att kombinera styrkorna i våra respektive organisationer skapar vi synergieffekter som främjar innovation, translationell forskning och verksamhetsutveckling.

Gemensamma initiativ skapar spjutspetskompetens

Arbetet med gemensamma satsningar grundar sig i en gemensam strategi för forskning och utveckling som ska stödja kvalificerad hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. 

Genom utvärderingar av våra respektive verksamheter har vi identifierat samarbetsområden där vi valt att satsa lite extra. I dag finns överenskommelser kring en rad strategiska satsningar och strategiområden som universitetet och regionen finansierar gemensamt. 

 

CSN - Centre for Systems Neurobiology

Är ett av de långsiktiga strategiområdena som universitet och Region Östergötland samfinansierar. Innehåller ett nätverk som kallas LiU-Neuro vars mål bland annat är att främja en interaktiv och kreativ miljö inom neurovetenskap och medverka till att bilda broar mellan grundforskning inom neurovetenskap och klinisk medicin.

 

DDRC  - Diarrhoeal Disease Research Centre

Är ett forskningscentrum för diarrésjukdomar där man till exempel studerar vinterkräksjuka, kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar och undersöker kopplingar mellan tarm och nervsystem och i förlängningen humör och ledsjukdomar.

 

IGEN - Integrative Regenerative Medicin Centre
Linköping universitets centrum för integrerad regenerativ medicin (IGEN) inrättades som ett strategiskt forskningsområde av Linköpings Universitet och Region Östergötland för att främja utvecklingen av cellbaserad terapi inom regenerativ medicin.

 

IMH - Implementering och lärande

Implementering och lärande är ett strategiskt forskningsområde vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet som består av tre fakulteter (medicinsk, teknisk och filosofisk). Strategiområdet har ambitionen att bedriva högkvalitativ tvärvetenskaplig forskning och utbildning för att besvara angelägna frågeställningar kring implementering, kunskapsanvändning och lärande i hälso- och sjukvården.

 

CMIV -Center for Medical Image Science and Visualization

Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) är ett multidisciplinärt forskningscentrum grundat av Linköpings universitet, Region Östergötland och Sectra AB. På CMIV genomförs innovativa tvärvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på att lösa morgondagens kliniska utmaningar.

 

Forum Östergötland

Forum Östergötland är en stödenhet för akademisk klinisk forskning. Målet är att stärka och underlätta klinisk och translationell forskning vid Linköpings universitet och Region Östergötland.

 

CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Inrättades redan 1984 vid Linköpings universitet efter en överenskommelse med Region Östergötland. Idag finns CMT vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH) och är en forskningsorganisation med syfte att bedriva metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med avseende på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser.

 

LiU Cancer

LiU Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Nätverket inkluderar ca 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.