Landstinget i Östergötland Vårdpersonal i möte på vårdavdelning

Samverkan kring forskning

Region Östergötlands forskningsvision bygger på tre spår som alla grundar sig i samverkan. Samverkan med akademin, samverkan med patienten och samverkan med professionen. 

Men vi har även starka regionala samarbeten, nationella och internationella utbyten och samverkan med kommuner och andra myndigheter.

Tillsammans skapar vi mervärde

Vi strävar efter att skapa "en attraktiv forskningsmiljö som integrerar forskningsresultat i den kliniska vardagen och skapar mervärde för medborgare, patienter och medarbetare." För att lyckas med det satser vi på tre strategiska spår som beskrivs i så här i Forskningsvisionen:

  1. Attraktivitet
    En attraktiv forskningsmiljö som är tillåtande och har ekonomiska förutsättningar, skapar engagemang som lockar och behåller kompetens. 

  2. Positiv forskningsutveckling
    Kunskap leder till kraft att förändra och förbättra. Ständiga förbättringar bygger på respekt för patienten och viljan att tillgodose patientens behov.

  3. Tillämpning av forskningsresultat
    Implementering och tillämpning av forskningsresultat bidrar till bättre och säkrare vård vilket innebär trygghet och livskvalitet för patienten.

Kontakt

Bild på Ann-Britt Wiréhn

Ann-Britt Wiréhn

Enhetschef Enheten för forskningsstöd

0706-50 57 45

e-post