Landstinget i Östergötland

Mål och strategier

Framgångsrik forskning och utveckling kräver goda organisatoriska och ekonomiska förutsättningar.

Speciellt avsatta utvecklingsmedel, forskarservice, och centralt placerade stödverksamheter är några exempel på hur Region Östergötland främjar forskning och utveckling. En tydlig vision vägleder vårt arbete.

Vision och mål för vår forskning

Region Östergötland har en forskningsvision där samverkan med Linköpings universitet är avgörande. Tillsammans skapar vi en attraktiv forskningsmiljö som integrerar forskningsresultat i den kliniska vardagen och skapar mervärde för medborgare, patienter och medarbetare.

Nationell uppdrag del av styrdokument

Vi har ett lagstadgat ansvar att medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete, ibland förkortat FoU. I Region Östergötlands treårsbudget finns ett processperspektiv där forskning- och utvecklingsarbete finns med som strategiskt mål.