Region Östergötland

Forskningsstrategi och organisation

Workshop

Region Östergötland har en stark organisation bakom arbetet med forskning och utveckling och ett nära och gott samarbete med Linköpings universitetet.

Tack vare vårt goda samarbete kan vi satsa gemensamt och ligga i framkant på flera spjutspetsområden inom medicinsk forskning.

Centrala beslut om forskning tas i samverkan

Nästan alla beslut som rör fördelning av resurser till forskning, strategiska inriktningar och förutsättningar för forskning och utveckling tas i samverkansorgan med representanter för både Region Östergötland och Linköpings universitet.

Tilldelning av medel sker på vetenskaplig grund

Prioritering och kvalitetssäkring av ansökningar om forskningsmedel görs av de så kallade granskningsgrupperna. Varje sådan grupp har en bred representation och samlad vetenskaplig kompetens. Det borgar för en robust och objektiv granskning av inkomna förslag och ansökningar.

Många individuella insatser ger gemensamma framgångar

Inom Region Östergötland finns en lång rad dedikerade medarbetare som bidrar till ett gott forsknings- och utvecklingsklimat. Förutom aktiva forskare har vi medarbetare som handlägger ansökningar, genomför kurser i litteratursök och stöttar innovatörer i verksamheten. Det är våra gemensamma insatser som gör att vi gång på gång kan presentera resultat som gör världen lite bättre.