Region Östergötland

Teknik runt hörnet


Ny teknik kan innebära stora förändringar och förbättringar i vården. Den kan göra vården mer tillgänglig för patienterna och den kan leda till en mer skräddarsydd vård och behandling utifrån individens behov.

Många av de tekniska framsteg vi ser i andra områden i samhället kommer att påverka vården. Och de är ofta nödvändiga för att möta vårdens utmaningar i framtiden. För tekniker som AI, 3D och sakernas internet är mer än bara tekniska termer. Det är också de digitala arbetshästar som kan innebära att vardagen blir lite enklare för både patienter och medarbetare. När rutinmässigt arbete utförs med modern teknik, kan vårdpersonalen ägna sin tid åt de fall där kompetensen behövs som mest.

Läs mer om hur tekniken runt hörnet kan påverka morgondagens vård och omsorg via länkarna i vänsterspalten.