Region Östergötland

Covid19 – så kan du hjälpa till

Vården är i stort behov av skyddsmaterial. Har du sjukvårdsutrustning som du tror kan vara till nytta? Hör av dig till oss.

Test och Innovation ansvarar för att ta emot material från interna och externa verksamheter samt privatpersoner och se till att det kommer till rätt enhet inom vården.

Har du ett lager som du vill dela med dig av eller någon idé på hur vi kan lösa bristen på skyddsmaterial? Ta kontakt med oss. Utifrån dina uppgifter gör vi en första bedömning om materialet kan komma till nytta. I nästa steg kommer materialet till oss och tillsammans med vårdexperter tittar vi på möjliga åtgärder och användningsområden, samt ser till att det kommer till den plats där det behövs som bäst.

För diskussioner kring innovativa lösningar (som får kopieras) för till exempel skyddsutrustning, samarbetar vi med bland andra Makers of Sweden. Välkommen att delta i https://forum.makersofsweden.se/ under kategorin "Pandemihack".

Kontakt: testochinnovation@regionostergotland.se