Region Östergötland

Test och innovation

Bilden visar en grodd som växer i gräs

Test och innovation erbjuder professionellt stöd vid utveckling av innovationer inom hälso- och sjukvård.

Enheten riktar sig till företag, forskare, patienter, närstående samt till medarbetare och verksamheter i Region Östergötland. Test och innovation erbjuder kompetens inom vård, medicinsk teknik, IT och innovativa metoder.

Enhetens mål är att fler idéer ska utvecklas och användas.

Hos test och innovation finns bland annat simulerade vårdmiljöer, medicinska simulatorer och IT-miljöer. De kan underlätta utveckling och test av produkter och tjänster innan dessa provas i verksamheterna.

  • Som företag kan ni få stöd med att testa och utveckla innovationer i nära samarbete med vårdens olika yrkesgrupper.
  • Som patient eller närstående är ditt perspektiv viktigt för att forma framtidens vårdtjänster och produkter. Test och innovation kan stötta dig som vill utveckla din idé.
  • Som forskare kan du få stöd om det i ditt forskningsprojekt eller i din studie ingår teknik eller tjänster som behöver testas mot vårdens system eller produkter.

Postadress
Test och innovation
Region Östergötland
581 85 Linköping

Funktionsbrevlåda
testochinnovation@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Magnus Stridsman

Magnus Stridsman

Enhetschef Test och innovation

010-103 22 51

e-post

Bild på Eva Eriksson

Eva Eriksson

Innovationsrådgivare

010-103 05 73

0722-01 12 79

e-post

Bild på Elisabeth Willén

Elisabeth Willén

Innovationsrådgivare

010-103 78 42

e-post

Denna webbplats

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Universitetssjukhuset
Ingång 48, plan 14
582 22 Linköping

Postadress
Test och innovation
Region Östergötland
581 85 Linköping