Region Östergötland

Stöd till företag

Region Östergötland erbjuder ett antal tjänster till företag som vill utveckla och kvalitetssäkra nya lösningar i samverkan med vård och omsorg.
Vi har ett stort arbetsfält från vårdcentral till högspecialiserad vård och vi har bred kompetens inom bland annat medicinsk teknik. Vi vill på detta sätt bidra till största möjliga nytta för svensk industri att sätta nya och mer användbara medicintekniska produkter på marknaden.

Vi erbjuder stöd inom följande huvudområden:

  • Utveckling
  • Utvärdering
  • Regelverk
  • Avtal

Utveckling

Behovsanalys

Tidigt i arbetet med att utveckla en ny lösning är det ofta värdefullt att verifiera hur behovet ser ut i klinisk verksamhet. Lösningen kan vara en produkt eller tjänst. Vi erbjuder möjligheten att tillsammans med vår kliniska expertis verifiera behovet av en viss lösning.

Testning i testbädd

Boka en tid i vår testbädd. Här har du möjlighet att under utvecklingstiden på ett säkert sätt utvärdera produktens lämplighet i en vårdmiljö som liknar verkligheten.

Riskhantering för CE-märkning

Vilka risker är förknippade med min produkt? Som tillverkare av medicintekniska produkter ansvarar du själv för att göra CE-märkning. Region Östergötland kan hjälpa dig med din riskhantering. Vi har kompetens inom riskanalys och kunskap om vilka risker som bör beaktas.

Utvärdering

Klinisk utvärdering och prövning

Funderar du på om det behövs en klinisk prövning? Det beror på hur unik din produkt är och om det redan finns liknande produkter på marknaden som kan jämföras med din produkt. Vi kan hjälpa dig att bedöma om det finns relevanta produkter där klinisk data eventuellt redan stödjer marknadssättningen av din produkt.

Om din kliniska utvärdering visar att det är nödvändigt med en klinisk prövning så kan vi hjälpa dig med rätt kontakter i vår verksamhet. .

Användbarhetsutvärdering

Hur väl fungerar min produkt i en klinisk verksamhet? Hur upplever vårdpersonal eller patienter (användarna) produkten? Vi erbjuder hjälp med planering och genomförande av användbarhetsutvärdering tillsammans med lämpliga kliniker.

Regelverk

Vilket regelverk gäller för min produkt? Vilka steg behöver ske innan jag kan sälja den på marknaden? Vi kan erbjuda guidning för vad som gäller för de tjänster och produkter som ska utvecklas för användning i vården.

Avtal

När ditt företag ska genomföra ett projekt med en verksamhet i Region Östergötland, behöver samarbetet regleras med ett avtal. Vi erbjuder stöd i att teckna detta avtal. Vi utgår från en framtagen avtalsmall med bilagor som reglerar alla juridiska frågor, kostnader och praktiska åtaganden.

Region Östergötland kan erbjuda de flesta av ovanstående tjänster till självkostnadspris.

Kontakt

Bild på Magnus Stridsman

Magnus Stridsman

Enhetschef Test och innovation

010-103 22 51

e-post

Andra webbplatser