Region Östergötland

Stöd till företag

Hjälpmedel för rehabilitering av händer

Region Östergötland erbjuder ett antal tjänster till företag som vill utveckla och kvalitetssäkra nya lösningar i samverkan med vård och omsorg.
Vi har ett stort arbetsfält från vårdcentral till högspecialiserad vård och vi har bred kompetens inom bland annat medicinsk teknik. Vi vill på detta sätt bidra till största möjliga nytta för svensk industri att sätta nya och mer användbara medicintekniska produkter på marknaden.

Vi erbjuder stöd inom följande huvudområden:

  • Utbildning
  • Utveckling
  • Utvärdering 

Utbildning

Regelverk

Vilket regelverk gäller för min produkt? Hur ska jag tänka när det gäller riskhantering? Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar inom riskhantering, regelverk och tillämpning av standarder.

Utveckling

Behovsanalys

Tidigt i arbetet med att utveckla en ny lösning är det ofta värdefullt att verifiera hur behovet ser ut i klinisk verksamhet. Lösningen kan vara en produkt eller tjänst. Vi erbjuder möjligheten att tillsammans med vår kliniska expertis verifiera behovet av en viss lösning. Vi har kontakterna ut i verksamheten och uppdraget rapporteras skriftligt i en kort rapport.

Testning i testbädd

Boka en tid i vår testbädd. Här har du möjlighet att under utvecklingstiden på ett säkert sätt utvärdera produktens lämplighet i en vårdmiljö som liknar verkligheten. Utvärdera hur väl den integrerar med andra produkter eller IT-system som finns i Region Östergötland.

Riskhantering för CE-märkning

Vilka risker är förknippade med min produkt? Som tillverkare av medicintekniska produkter ansvarar du själv för att göra CE-märkning. Region Östergötland kan hjälpa dig med din riskhantering. Vi har kompetens inom riskanalys och kunskap om vilka risker som bör beaktas.

Utvärdering

Klinisk utvärdering och prövning

Funderar du på om det behövs en klinisk prövning? Det beror på hur unik din produkt är och om det redan finns liknande produkter på marknaden som kan jämföras med din produkt. Vi kan hjälpa dig att bedöma om det finns relevanta produkter där klinisk data eventuellt redan stödjer marknadssättningen av din produkt. Uppdraget rapporteras skriftligt i en kort rapport.

Om din kliniska utvärdering visar att det är nödvändigt med en klinisk prövning så kan vi hjälpa dig med rätt kontakter i vår verksamhet. Vi erbjuder även olika typer av testmiljöer för utvärdering och prövning innan produkten ska testas på patient.

Provuppställning

Hur väl fungerar min produkt i en klinisk verksamhet? Vi kan erbjuda hjälp med provuppställning på lämplig klinik. I samband med provuppställningen får du din produkt säkerhets- och funktionstestad av våra duktiga ingenjörer.

Region Östergötland kan erbjuda de flesta av ovanstående tjänster till självkostnadspris.

Kontakt

Bild på Eva Eriksson

Eva Eriksson

Innovationsrådgivare

010-103 05 73

0722-01 12 79

e-post

Bild på Magnus Stridsman

Magnus Stridsman

Enhetschef Test och innovation

010-103 22 51

e-post

Andra webbplatser