Region Östergötland

Kostnader och förutsättningar

Sondnedsättning på atrapp
Vi vill bidra till att svenskt näringsliv kan sätta nya och mer användbara produkter inom vård och omsorg på marknaden. Det ger ökad patientnytta, effektivare vård samtidigt som svensk konkurrenskraft stärks. 

Region Östergötland har ingen ambition att konkurrera med företag på den privata marknaden när det gäller att stötta utvecklingen av nya produkter och tjänster. Vi ser dock att vi har en viktig roll att fylla utifrån vårt kunnande inom klinisk verksamhet och medicinsk teknik.

Förutsättningar och prioritering

Vi prioriterar samarbeten med

  • företag som bedöms kunna bidra till ökad patientnytta eller förbättrade vårdprocesser.
  • företag som finns i det regionala innovationssystemet eller har regional anknytning.
  • företag som saknar förutsättningar att genomföra projekt på egen hand.

Region Östergötland förbehåller sig därför rätten att avgöra om ett uppdrag är lämpligt att genomföra i Region Östergötlands regi eller om det ska hanteras av privata aktörer.

Våra tjänster till självkostnadspris

Vi erbjuder våra innovationstjänster till självkostnadspris. Efter ett inledande möte där uppdragets omfattning diskuteras lämnas ett förslag till projektplan och en kostnadsuppskattning.

Kontakt

Bild på Magnus Stridsman

Magnus Stridsman

Enhetschef Test och innovation

010-103 22 51

e-post

Andra webbplatser