Landstinget i Östergötland

Utbildning i vetenskaplig metod

Personer lyssnar på föreläsning

Enheten för forskningsstöd erbjuder kurser i forskningsmetodik för medarbetare i Region Östergötland och i den sydöstra sjukvårdsregionen. Vi kan också arrangera föreläsningar eller kurser efter specifika önskemål och behov.

Grundläggande forskningsmetodik för ST-läkare

Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande förståelse för forskningsprocessen. Dessutom tränas deltagarna i att värdera information utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt inför det självständiga vetenskapliga arbetet. Kursen arrangeras i samarbete med ST-kansliet vid Region Östergötland.

Läs mer om Forskningsmetodik för ST-läkare >>>

Regional kurs i forskningsmetodik (FORSS)

Målet med utbildningen är att ge praktiska och teoretiska kunskaper i klinisk forskningsmetodik samt att öka intresset för forskning. Utbildningen ges i internatform under två terminer och ger 16 högskolepoäng. Utbildningen arrangeras på uppdrag av Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS).

Läs mer om Regional kurs i forskningsmetodik >>>

Övriga utbildningsinsatser

Efter önskemål och specifika behov kan vi arrangera kurser inom Region Östergötland. Kursernas innehåll kan till exempel vara vetenskapligmetod, specifika vetenskapliga metoder eller artikelgranskning. Vi besöker även verksamheter och föreläser om forskningsprocessen eller något specifikt ämne. Exempel på föreläsningsämnen är statistisk metod, epidemiologi, kvalitativ metod och forskningsetik.

 

Kontakt

Bild på Nahreen Tynngård

Nahreen Tynngård

FoU-handledare

010-103 97 73

e-post

Bild på Pia Yngman-Uhlin

Pia Yngman-Uhlin

FoU-handledare

010-103 85 03

070-32 88 535

e-post