Landstinget i Östergötland

Handledning av forskningsprojekt

Händer och böcker

Enheten för forskningsstöd erbjuder handledning och metodstöd till medarbetare i Region Östergötland som har en idé och vill genomföra ett forskningsprojekt.

Vi kan erbjuda stöd genom hela forskningsprocessen, från idé till spridning av resultat. Vi handleder bland annat i det vetenskapliga momentet i ST-utbildningarna och erbjuder stöd till nya handledare. Vi stöttar även dig som är nydisputerad och vill diskutera studieupplägg eller få annan rådgivning. Genomförda forskningsprojekt kan publiceras som vetenskaplig artikel eller i vår rapportserie.

Kontakta oss gärna genom att skicka ett e-postmeddelande: 
fou-enhetenNsFou@regionostergotland.se

För att vi ska kunna stötta dig/er på bästa sätt inför vidare kontakt vill vi att du anger:

  • Vilket stöd önskar du/ni från FoU-enheten?
  • Beskriv din/er idé
  • Tidigare erfarenhet:
    • Har du gått kurs i forskningsmetodik?
    • Har du deltagit i projektarbete/ förbättringsarbete/ utvecklingsarbete?
    • Har du skrivit uppsats under utbildning?
  • Kontaktuppgifter (namn, e-post, telefon, arbetsplats, titel, närmaste chef)

Kontakt

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

FoU-handledare

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post

Bild på Lena Näsström

Lena Näsström

FoU-handledare

010- 103 68 91

070-319 97 83

e-post