Landstinget i Östergötland

Handledning och utbildning

Hand som pekar på diagram

Region Östergötland har en bred infrastruktur för att främja forskning inom hälso- och sjukvården. En viktig del är att erbjuda praktiskt stöd till våra verksamheter och medarbetare genom handledning, metodstöd och utbildning.

Enheten för forskningsstöd i Region Östergötland kan erbjuda stöd genom hela forskningsprocessen, från ide till spridning av resultat.

Några exempel på stöd för dig som vill forska är:

  • handledning och metodstöd i forskningsprojekt
  • handledning i det vetenskapliga momentet i ST-utbildningarna
  • rådgivning vid studiedesign
  • hjälp med publicering av vetenskaplig artikel

Vi erbjuder även utbildningar i forskningsmetodik och kan arrangera föreläsningar eller kurser efter specifika önskemål och behov, till exempel kring olika vetenskapliga metoder, forskningsetik och epidemiologi.

Kontakt

Bild på Ann-Britt Wiréhn

Ann-Britt Wiréhn

Enhetschef Enheten för forskningsstöd

0706-50 57 45

e-post