Region Östergötland

Strategiska satsningar

AnnikaThorsellfotoKatjaKircher

Inom Region Östergötland och Linköpings universitet finns områden som vi har valt att satsa extra på tillsammans, för att främja ett innovativt forskningsarbete och skapa spjutspetskompetens.

Strategisk styrning av forskningen genom särskilda satsningar

Arbetet med gemensamma satsningar grundar sig i en gemensam strategi för forskning och utveckling som ska stödja en kvalificerad hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. I dag finns överenskommelser kring en rad strategiska satsningar som universitetet och regionen finansierar gemensamt, såväl infrastrukturella som forskningscentra och styrkeområden.

Infrastrukturer för forskning

  • Biobanksfaciliteten (BBF) organiserar hanteringen samt säkerställer och garanterar kvaliteten av biobanksprov med tillhörande information.
  • Core facility erbjuder högkvalitativ rådgivning inom experimentdesign och analys, tillgång till avancerad och nyaste utrusning, specialinriktad teknisk utbildning och provberedning.
  • Forum Östergötland är en stödenhet för akademisk klinisk forskning. Målet är att stärka och underlätta klinisk och translationell forskning.

Forskningscentra

  • Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) är ett multidisciplinärt forskningscentrum som genomför innovativa tvärvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på att lösa morgondagens kliniska utmaningar.
  • Centrum för utvärdering av medicinsk teknik (CMT) är en forskningsorganisation med syfte att bedriva metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med avseende på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser. 
  • Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) integrerar kunskap och metoder från olika områden av neurovetenskapen, basal såväl som klinisk. CSAN förenar forskargrupper inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, neurobiologi, klinisk neurofysiologi och neuroekonomi.
  • Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) i Linköping fokuserar på gränsområdet medicin/teknik och bygger på universitets starka forskningsområden inom medicinsk teknik, materialvetenskap, teknisk biologi och medicin.

Styrkeområden

Under åren 2020-2024 görs dessutom särskilda gemensamma satsningar för fem styrkeområden: