Region Östergötland

Strategiska satsningar

AnnikaThorsellfotoKatjaKircher

Inom Region Östergötland och Linköpings universitet finns områden som vi har valt att satsa extra på tillsammans, för att främja ett innovativt forskningsarbete och skapa spjutspetskompetens.

Strategisk styrning av forskningen genom särskilda satsningar

Arbetet med gemensamma satsningar grundar sig i en gemensam strategi för forskning och utveckling som ska stödja en kvalificerad hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. I dag finns överenskommelser kring en rad strategiska satsningar som universitetet och regionen finansierar gemensamt, såväl infrastrukturer för forskning, som forskningscentrum och strategiområden.

Infrastrukturer för forskning

  • Biobanksfaciliteten (BBF) organiserar hanteringen samt säkerställer och garanterar kvaliteten av biobanksprov med tillhörande information.
  • Core facility erbjuder högkvalitativ rådgivning inom experimentdesign och analys, tillgång till avancerad och nyaste utrusning, specialinriktad teknisk utbildning och provberedning.
  • Forum Östergötland är en stödenhet för akademisk klinisk forskning. Målet är att stärka och underlätta klinisk och translationell forskning.

Forskningscentrum

Strategiområden

Under åren 2015-2019 görs dessutom särskilda gemensamma satsningar för fem strategiområden: