Region Östergötland

East Sweden Medtech

Dekorationsbild

East Sweden Medtech är en storsatsning som kopplar ihop hälso- och sjukvård med forskning och näringsliv för att patienter snabbare ska kunna dra nytta av innovationer och ny teknik.

East Sweden Medtech, ESMT, är en satsning som Region Östergötland och Linköpings universitet står bakom. Syftet är att driva på arbetet för en jämlik och mer nära vård och bidra till att lösa de utmaningar vården står inför.

East Sweden Medtech ska fungera som en länk mellan patienternas behov, hälso- och sjukvårdens utmaningar, forskarnas kunskap och näringslivets innovationer och idéer. Det ska vara en arena där behov fångas upp, idéer får näring och ny kunskap blir till verklig förändring.

Arbetet inom East Sweden Medtech leds av en styrgrupp som drivs av Region Östergötland och Linköpings universitet. Arbetet har en i nära förankring med Sydöstra sjukvårdsregionen och näringslivet.

Kontakt

Har du en idé eller vill komma i kontakt med någon av oss på East Sweden Medtech. Skicka gärna ett mejl till: info@eastswedenmedtech.se