Region Östergötland

Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS)

mariehagbom_foto_carolinahawranek

Forskningsrådet i sydöstra Sverige är ett samarbete mellan Regionerna i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland samt Medicinska fakulteten på Linköpings universitet.

FORSS bildades 1995 för att stimulera forskningssamarbeten mellan medlemmarnas organisationer och på så sätt bidra till ökad kunskap och utveckling inom kliniska och patientnära frågor.

Delar ut omkring 23 miljoner årligen

Forskningsrådet delar årligen ut omkring 23 miljoner kronor till forskning som bedrivs inom minst två av FORSS-regionens län. Medarbetare kan söka pengar till regionalt nätverksarbete, startbidrag och regionala forskningsprojekt. Personer som har disputerat har också möjlighet att söka forskningstid. Fyra personer tilldelas medel en gång per år.

Kansliet är placerat i Linköping

FORSS kansli är geografiskt placerat i Linköping inom Region Östergötland och forskningsmedel delas ut två gånger årligen. Ansökningar och administration sköts av Agneta Andersson, FoU-handläggare. 

Forskningsrådet i sydöstra Sverige förkortas FORSS och i engelskspråkiga sammanhang används namnet Medical Research Council of Southeast Sweden.

Kontakt

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

Forskningsstrateg/FORSS-koordinator, Från student till docent

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post

Andra webbplatser