Region Östergötland Vårdpersonal i möte på vårdavdelning

Samverkan kring forskning

Forskning och utveckling i Region Östergötland sker i nära och god samverkan med såväl Linköpings universitet som Sydöstra sjukvårdsregionen. Tack vare vårt goda samarbete kan vi satsa gemensamt och ligga i framkant av den medicinska forskningen inom flera områden.

Samverkan ger mervärde för forskning

Region Östergötland och Linköpings universitet har ett gemensamt visionsarbete för forskning och arbetar aktivt tillsammans för att stärka hälso-och sjukvården i Östergötland. Det gör vi genom att utveckla såväl läkar- och vårdutbildningarna som den medicinska forskningen.

I många forskningsrelaterade frågor samverkar vi även med Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Arbetet får därför stor betydelse inte bara för Östergötland utan för hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Samarbetet i sjukvårdsregionen innefattar Forskningsrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen (FORSS) där även Region Kronoberg finns med. FORSS är gemensam plattform som ska stärka den regionala samverkan inom forskning och utveckling, genom att dela ut medel för forskning med fokus på kliniska och patientnära problemområden.

Sydöstra sjukvårdsregionen utgör en ALF-region

Region Östergötland och Linköpings universitet har, i enlighet med beslut i nationella ALF-avtalet 2015, tecknat ett regionalt avtal (RALF) om läkarutbildning och forskning med Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Till avtalet finns även ett anknytningsavtal till de andra två regionerna som beskriver förhållanden och villkor för en decentraliserad läkarutbildning och för publicering vid upplåtna enheter.

Beredning av frågor kring forskning, universitetssjukvård och utbildning som rör hela Sydöstra sjukvårdsregionen sker i Forskningsrådet och beslut tas i Universitetssjukvårdsberedningen.

Mål och strategier för universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen

Universitetssjukvården (USV) definieras i det nationella ALF-avtalet. Mål och strategier för universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen innefattar hälso- och sjukvårdsutveckling, klinisk utbildning och forskning och har för dessa tre delar formulerat åtgärder för år 2021 och målbilder för år 2025.

Kontakt

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

Forskningshandläggare, Forsknings-ALF

010-103 85 00

e-post

Andra webbplatser