Region Östergötland

Forskningschefer

I Region Östergötland verksamheter finns forskningschefer vid varje centrum för att stödja verksamheten samt driva frågor som rör forskning och utveckling.

Forskningschefernas roll är att initiera, driva och stötta alla former av evidensbaserade projekt och utvecklingsarbeten. De har ett brett kontaktnät och kan på så vis vara spindeln i nätet mellan intressenter, medarbetare och våra patienter och medborgare.

Forskningschefernas ansvarsområde är kopplade till organisatoriska delar i Region Östergötland, men de ingår även i ett länsövergripande nätverk som träffas regelbundet. Nedan kan du se vem som arbetar inom respektive centrum, länsdel eller verksamhetsområde.

Lokala forskningschefer i Region Östergötlands verksamhet


Forskningschefer för respektive länsdel

Forskningschefer för respektive centrum

Forskningsansvariga för specifika verksamheter