Region Östergötland

Forskningschefer

I Region Östergötlands organisation finns forskningschefer för att stödja verksamheten i frågor som rör forskning. Forskningschefen är även ett stöd i arbetet med att utveckla effektiva universitetsjukvårdsprocesser.

Vid varje sjukvårdande centrum finns en forskningschef som har i uppdrag att stötta centrumchefer och verksamhetschefer i deras ansvar att bedriva en långsiktigt hållbar universitetssjukvård. Forskningschefen jobbar nära centrumchef och verksamhetschef och är en del av centrumledningen. Forskningschefen deltar i Forskningschefsnätverket, ett rådgivande organ för Forskningsdirektören. I detta sker också ett erfarenhets- och kompetensutbyte gentemot forskningschefer vid andra centrum.

Forskningschefer för respektive centrum

Närsjukvården i centrala Östergötland
Anna Spangeus

Närsjukvården i västra Östergötland
Preben Bendtsen

Närsjukvården i östra Östergötland
Peter Johansson

Barn- och kvinnocentrum
Thomas Abrahamsson

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Charlotta Dabrosin

Diagnostikcentrum
Per Magnusson

Hjärtcentrum
Eva Swahn

Medicincentrum
Lennart Nilsson

Primärvårdscentrum
Annette Sverker

Psykiatricentrum
Markus Heilig

Sinnescentrum
Karin Björnström Karlsson

Forskningschef för tandvården
Pernilla Larsson Gran

Forskningschef för specifik verksamhet, Katastrofmedicinskt centrum
Carl-Oscar Jonson