Region Östergötland

Organisation och beslutsvägar för forskning

Region Östergötland har en stark organisation bakom arbetet med forskning. Varje sjukvårdande centrum finns representerat i ledningsgruppen för forskning och utveckling.

Forskningsdirektören har det övergripande ansvaret

Region Östergötlands forskningsdirektör ingår i den högsta tjänstemannaledningen och ansvarar för regionens processer och utveckling kring forskning och utveckling. Forskningsstrategiska enheten är forskningsdirektörens operativa stöd som ansvarar administrativ hantering av bland annat forskningsmedel och prövning av universitetssjukvård.

Forskningschefer finns på varje centrum

Vid varje centrum i Region Östergötland finns en forskningschef är stöd till produktionsenhetschefen och verksamhetscheferna i deras arbete för att driva frågor som rör forskning och utveckling samt utvecklingen av universitetssjukvård. Forskningscheferna utgör forskningsdirektörens strategiska ledningsgrupp genom forskningschefsnätverket. De kan också representera sina respektive centrum i olika ledningsorgan i samarbetet med Linköpings universitet.

Centrala beslut om forskning tas i samverkan

Forskningsdirektören har det övergripande ansvaret för utveckling och processer kring klinisk forskning och den forskning som ingår i det regionala utvecklingsuppdraget i Region Östergötland. Beslut om gemensamma satsningar kring forskning, strategiska inriktningar och förutsättningar för forskning och utveckling tas i samverkansorgan med representanter från de tre sjukvårdshuvudmännen i Sydöstra sjukvårdsregionen – Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Östergötland – och Linköpings universitet.

Kontakt

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

Forskningshandläggare, Forsknings-ALF

010-103 85 00

e-post