Region Östergötland

Årsvis sammanställning av forskningsverksamhet

cmivfotogoranbilleson

För att få en uppfattning om pågående forskningsverksamhet, dess villkor och resultat, presenterar vi årligen en FoU-sammanställning.

Sedan 2008 har Region Östergötland genomfört återkommande kartläggningar av en rad nyckelfaktorer för forskning och utveckling i vår verksamhet. Länkar till de senaste finns i högerspalten.

Från och med 2018 har det gjorts en utökning av indikatorer avseende forskningens förutsättningar samt produktion, inklusive bibliometriska analyser. Dessa redovisas också på centrumnivå.

FoU-sammanställningen publiceras under våren.

Bokslutet presenteras årligen. En första version av sammanställningen publiceras under våren under nästkommande år. Denna kompletteras sedan under sommaren när bibliometriska data är verifierade och tillgängliga.