Region Östergötland

Årsvis sammanställning av forskningsverksamhet

cmivfotogoranbilleson

För att få en uppfattning om pågående forskningsverksamhet, dess villkor och resultat, presenterar vi årligen en FoU-sammanställning.

Sedan 2008 har Region Östergötland genomfört återkommande kartläggningar av en rad nyckelfaktorer för forskning och utveckling i vår verksamhet. Sammanställningen presenteras i en folder. Pdf-version finns att ladda ner i högerspalten. Det kan handla om mätetal som till exempel: 

  • antal publicerade vetenskapliga artiklar
  • antal genomförda utbildningar eller beviljade forskningsmånader
  • antal disputerade medarbetare
  • antal externa uppdrag inom nationella kvalitetsregister eller forskningsråd
  • antal enheter som bedriver forskning i samarbete med andra aktörer

FoU-sammanställningen publiceras under våren

Nyckeltalen rapporteras in av verksamheterna via en enkät som Region Östergötlands Forsknings- och utvecklingsgrupp genomför kring årsskiftet. Siffrorna sammanställs efter kalenderårets slut och publiceras under april månad i form av en FoU-sammanställning. Rapporten finns att läsa digitalt, se länk till höger, men trycks även i en begränsad upplaga. Hör av dig om du önskar tryckt version.