Region Östergötland

Forskningspersoner sökes

Testperson intervjuas och filmas

Genom att delta i en forskningsstudie bidrar du till nya medicinska upptäckter som kan hjälpa människor till en bättre hälsa.

På denna sida publicerar vi information om pågående studier som är i behov av frivilliga deltagare eller forskningspersoner.

Du som är intresserad att bidra till forskning är välkommen att kontakta respektive studieansvarig. Frågor om studierna besvaras av enheterna som driver dem. Innehållet ändras efter hand beroende på vilka projekt som söker deltagare.  

Friska vuxna sökes till läkemedelsstudie på akutkliniken i Linköping

Vi söker friska vuxna till en studie med syftet att undersöka hur de ytliga blodkärlen i huden reagerar på olika koncentrationer av acetylkolin, ett läkemedel som får blodkärlen att öppna sig och huden att rodna. Metoden som vi använder oss av för att få in läkemedlet till kärlen kallas jontofores och innebär att man med hjälp av en mycket svag ström transporterar laddade läkemedel genom huden.

Vem kan delta?

Vi söker dig som är allmänt frisk och inte tar några mediciner, är mellan 18 och 45 år och har minst en underarm fri från tatueringar eller ärr.

Hur går studien till?

Vill du vara med kommer du först att få träffa en läkare för inklusion, det vill säga muntlig genomgång av studien och en enkel hälsokontroll (längd, vikt, blodtryck, puls), och därefter bestämmer vi ett datum för själva försöket.

Försöket tar ca 4.5 timme att genomföra. Under försöket kommer du halvligga på en brits, med ena armen på ett armbord. Du kommer inte att behöva ligga blickstilla hela tiden, utan det kommer att finnas möjlighet att röra på sig.

Mer information och intresseanmälan

Om du är intresserad av av att delta i studien och vill veta mer, kontakta:
Joakim Henricson, Akutkliniken US, Joakim.Henricson@regionostergotland.se
eller telefon 072 234 62 24. 

Läs mer: Informationsblad om studien (pdf) 

 

Friska vuxna sökes till studie om depression

Centrum för social och affektiv neurovetenskap söker friska personer mellan 18-65 år som kontrollgrupp till en studie om depression. Syftet är att undersöka de inflammatoriska processernas betydelse för depression.

I studien utvärderar vi patienter med depressionsdiagnos och en kontrollgrupp av friska frivilliga. Vi mäter inflammation i hjärnan genom MR (magnetresonans) och gör biokemiska analyser av inflammationsmarkörer i blod och ryggmärgsvätska.

Hur går studien till?

 • Vid första besöket träffar du en läkare eller forskningssjuksköterska för ett bedömningssamtal.
 • Vid andra besöket får du ligga i en MR-kamera där vi mäter inflammation i hjärnan samt din hjärnaktivitet.
 • Vid tredje och sista besöket tar vi blodprov och ett prov från ryggmärgsvätskan.
 • Du kommer också att få fylla i ett antal frågeformulär gällande personlighet, trötthet, sömnkvalitet samt förmåga att uppleva njutning.

Din medverkan i studien är frivillig. Du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande under studiens gång utan att ange orsak.

Mer information och anmälan
Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mer information, kontakta vår forskningssjuksköterska:

Sandra Boda, e-post: sandra.boda@liu.se eller telefon: 013-28 24 83.

Läs mer:
Informationsblad om studien (pdf)

 

Är du gravid? Har du, barnets pappa eller syskon allergi? 

Forskare på barn- och ungdomssjukhuset har under många år intresserat sig för olika faktorer som skulle kunna förebygga utvecklingen av allergiska sjukdomar hos barn tidigt i livet. Vi har bland annat kunnat visa att tillskott av omega-3-fetter (från fet fisk) och mjölksyrebakterier till modern under graviditeten och/eller barnet under första levnadsåret var för sig kan minska risken för utveckling av födoämnesallergi och eksem tidigt i livet.

I ett samarbete med Allergicentrum studerar vi nu om en kombination av kosttillskott med både omega-3-fetter och mjölksyrebakterier till modern under graviditeten (från 20:e graviditetsveckan) och till barnet under det första levnadsåret påverkar utvecklingen av födoämnesallergi och allergisk eksem hos barnet de första två levnadsåren.

Är du intresserad av att delta? Kontakta våra forskningssjuksköterskor i Linköping, Norrköping, Motala och Jönköping: 

E-post: Barnallergiforskning@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 13 20

Läs mer: Informationsblad allergistudien PROOM-3 (pdf)

 

Har du ett barn med atopiskt eksem och födoämnesallergi?

Forskning på barn-och ungdomssjukhuset har tidigare visat att kosttillskott med omega-3-fetter (från fet fisk) till modern under graviditet och amning skulle kunna förebygga utvecklingen av födoämnesallergi och eksem tidigt i livet hos barnet. Vi vet att barn med födoämnesallergi (ägg, mjölk, vete) i stor utsträckning utvecklar andra allergier tidigt i livet (hund, katt, pollen) och allergisk astma senare i livet .

Vi studerar nu om kosttillskott med omega-3-fetter (fiskolja) till barnen i åldern 3-18 månader, med ägg-, mjölk- eller annan födoämnesallergi och eksem, lindrar symtomen vid eksem och förebygger utvecklingen av andra allergier (pälsdjur och pollen) samt allergisk astma i skolåldern.

Är du intresserad av att delta? Kontakta våra forskningssköterskor:

Allergicentrum i Linköping: Jennie.Stromquist@regionostergotland.se

Barnmottagningen i Motala: Felicia.Samuelsson@regionostergotland.se

Läs mer: Informationsblad om allergistudien (pdf)

 

Allergicentrum söker deltagare till flera studier

På Allergicentrum bedrivs forskning, både grundforskning om allergiernas uppkomst och läkemedelsforskning om behandling av allergi och astma. Vi gör också studier om olika typer av vacciner. För att denna forskning ska kunna ske behöver vi hjälp från våra patienter. Det kan gälla enstaka undersökningar eller längre perioder med utprovning av olika mediciner.

Som forskningspatient får du en möjlighet att delta i nya medicinska utredningar och behandlingar. Vid längre studier erbjuds du täta kontakter med en forskningssjuksköterska och läkare. Det brukar innebära att patienten får bättre kunskap om sin sjukdom och kan hantera den bättre. Medicinerna är oftast kostnadsfria under den tid studien pågår.

Aktuella studier på allergicentrum

 1. Svår astma hos vuxna
 2. Allergivaccination mot björk
 3. Förebygga allergi hos barn genom att ge den gravida mamman laktobaciller och fettsyror.

Tycker du att det låter intressant och kan tänka dig att vara med i någon av våra studier? Kontakta våra forskningssjuksköterskor:

Totte.Togo@regionostergotland.se
Jennie.Stromquist@regionostergotland.se
Sofie.Bjarnhammar@regionostergotland.se

Vi tar då kontakt med dig om vi har någon studie som vi tror är lämplig för dig. Detta är en intresseanmälan. Du kan när som helst tacka nej till att delta som forskningspatient och detta påverkar inte din framtida behandling hos oss.

 

Har du kvarstående whiplash-besvär efter en trafikolycka?

Vi söker personer som har fått sina nackbesvär i samband med en trafikolycka för minst 6 månader sedan och är intresserade av att delta i en forskningsstudie?

Syftet med studien är att undersöka om nack-specifik träning vid långvariga besvär efter whiplashskada ger lika bra effekt om den ges med internetbaserat stöd kombinerat med några besök hos sjukgymnast/fysioterapeut som en längre periods träning på sjukgymnastklinik. Resultaten av studien kan bidra till en effektivare mer flexibel rehabilitering med kortare väntetid och bättre tillgänglighet.

Du kan vara med i studien om du har:

 • Kvarstående nackbesvär med eller utan armsmärta efter trafikolycka med fyrhjuligt motorfordon som inträffade för minst 6 månader sedan men för maximalt 5 år.
 • Nackbesvär (nacksmärta och/eller nackstelhet) inom första veckan efter skadetillfället.
 • Goda kunskaper i det svenska språket för att kunna besvara enkäterna i studien.
 • Daglig tillgång till dator/surfplatta/smartphone samt internet.

Studien pågår eller är på väg att starta upp inom den närmaste tiden på följande platser: Östergötlands län, Sörmlands län (flera orter), Västerås, Jönköping/Huskvarna, Uppsala/Tierp/Östhammar, Örebro/Kumla, Karlstad och Västervik.

Mer information och kontakt
Läs mer om studien och anmälan på Linköpings universitets webbplats 

Huvudansvarig för studien
Anneli Peolsson, professor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet 

 

Infektionskliniken söker fecesdonatorer

Infektionskliniken bedriver en studie om fecestransplantation för att bota så kallade Clostrium Difficile-infektioner. Vi söker därför friska personer som vill bli fecesdonatorer.

Vi söker dig som:

 • är vuxen
 • är frisk utan läkemedel
 • inga allergier
 • inte har varit utanför norden de senaste 6 månaderna
 • har regelbundna tarmvanor

Om studien Tarmfloran, mixen av bakterier i tarmen, är avgörande för hur vi mår. Hos patienter som drabbas av den svåra diarrésjukdomen Clostridium difficie saknas viktiga bakterier medan Clostridium-bakterierna snabbt tar över i tarmen. Främst är det äldre och multisjuka patienter som drabbas. Mindre studier har visat positiva resultat av att transplantera tarmbakterier från en frisk donator så att patienten får en ny tarmflora. Långvarig diarrésjukdom har läkt ut hos åtta av tio patienter. Den här studien ska ta reda på det bästa sättet att ge behandlingen. 

För mer information kontakta forskningssjuksköterska:
Lisa Gunnarsson, e-post: lisa.gunnarsson@regionostergotland.se eller telefon: 010-103 13 86.

Huvudprövare för studien är Lena Serrander, specialistläkare på infektionskliniken i Östergötland. Lokal prövare är Åse-Östholm-Balkhed, överläkare infektionskliniken i Östergötland. 

 

Kvinnokliniken söker deltagare till studie om östrogen och kognition

Vi söker kvinnor i ålder 40-50 år som vill delta som friska kontrolldeltagare i en studie om hur östrogener påverkar minnet och hjärnan. Målet med studien är att öka kunskapen om hur effekten av behandlingen och vården av kvinnor med ärftlighet för bröst- och äggstockscancer kan förbättras.

Vi söker dig:

 • frisk kvinna
 • 40-50 år
 • som inte använder hormonbaserade preventivmedel
 • som inte genomgår hormonbehandling

Mer information

För mer information kontakta våra forskningssjuksköterskor på e-post: CABSOEBkc@regionostergotland.se

Läs mer om studien >>>

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Toronto University. Ansvariga för studien är Gillian Einstein från Toronto och Preben Kjölhede, professor och överläkare Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. 

 

Diabetesvaccin prövas i studie

Vaccin mot typ 1-diabetes prövas i barn och unga mellan 12-24 år som nyligen fått diagnos.

Har du nyligen fått typ 1-diabetes och är mellan 12 och 30 år kan du vara med i läkemedelsstudien DIAGNODE och undersöka om den egna insulinproduktionen går att bevara eller förbättra.

I läkemedelsstudien DIAGNODE-2 ges vaccination med GAD-alum (Diamyd) direkt i lymfkörtel, i kombination med att deltagarna äter D-vitamin. Målsättningen är att undersöka hur behandlingen påverkar immunsystemet och kroppens egna produktion av insulin. Ju tidigare efter diagnos en deltagare går in i studien, desto mer av den egna insulinproduktionen finns kvar att rädda.

Du kan vara med om du:

 • har fått diagnosen typ 1-diabetes inom de senaste 6 månaderna
 • är i åldern 12-24 år
 • bor i närheten av Linköping, Malmö eller Uddevalla

För mer information och anmälan
Kontakta professor Johnny Ludvigsson, huvudansvarig för Diagnode 2, på e-post, johnny.ludvigsson@liu.se.

Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse och förbinder dig inte att delta i studien. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Läs mer på studiens webbsida >>