Landstinget i Östergötland

Ansökningstider

Forskningsmedel som Region Östergötland förfogar över handläggs vid fyra perioder under året. Här kan du enkelt se när du kan söka våra olika medel.

Sista ansökningsdag är första dagen i mars, april, juni eller oktober. Du kan läsa mer om respektive medel, få konkreta tips om tidplan för blanketter, förkrav på sökandens och mycket på på sidan med översikten över sökbara medel.

Sista dag för ansökan

1 mars - sista ansökningsdag för följande medel:

 • Forsknings-ALF (fd Klinik-ALF)

1 april - sista ansökningsdag för följande medel:

 • Stipendier för forskningsförberedande utbildning
 • Medel för gästforskare
 • Medel för resebidrag
 • Stöd för heltidsforskning som postdoktor vid annat universitet
 • Forskningstid för forskar-AT-tjänst
 • Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare
 • FORSS: Startbidrag
 • FORSS: Regionalt nätverksarbete
 • FORSS: Forskningstid för disputerade

1 juni - sista ansökningsdag för följande medel:

 • ALF-medel för  forskartjänst (halvtid, 50 procent)
 • ALF-medel för nydisputerade
 • Stöd till klinisk doktorand med prekliniskt avhandlingsarbete
 • Forskningsstöd för regionanställda med legitimerade vårdyrken(forskningsveckor)
 • Forskningsstöd för regionanställda med legitimerade vårdyrken(disputerade)
 • Forskningsstöd för universitetsanställda (HU) med legitimerade vårdyrken
 • Forskningsstöd för regionanställda med naturvetenskaplig eller annan examen
 • Medel för patientsäkerhetsforskning

 

1 oktober - sista ansökningsdag för följande medel

 • Forsknings- och stipendiestiftelser
 • Medel inom strategiområdet Sjukvård och välfärd
 • FORSS FoU-projekt
 • FORSS Fortsättningsansökningar
 • FORSS Startbidrag
 • FORSS Regionalt nätverksarbete