Forskning & innovation

Bilden visar en laptop med stetoskop på

Studiedeltagare sökes till forskningsstudier

Genom att delta i en forskningsstudie bidrar du till nya medicinska upptäckter.

 

Bilden visar framtidsforskning

Filmer om forskning

Här hittar du webbsändningar av tidigare seminarier ur vår populärvetenskapliga serie Forskning i framkant.

 

Sofia Jarkman

Tema vaccination

Läs det senaste numret av tidningen Forskning och utveckling på temat Vaccination.

 

 • Digitalt stöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning

  Med en digital kalender (RemindMe) upplevde personer med kognitiv funktionsnedsättning att de kunde utföra viktiga aktiviteter i vardagen och kände större tillfredställelse med utförandet. Påminnelser med ljudsignaler gav en känsla av trygghet och säkerhet. Det visar Maria Andreassens avhandling i arbetsterapi.

  6 september 2021


 • RS-virus väntas öka bland de yngsta - deltagare söks till studie

  Infektioner med RS-virus har nästan försvunnit under pandemin men väntas öka kraftigt när barn börjar på förskolan som vanligt igen. Vid Allergicentrum i Region Östergötland startar en studie med ett RS-läkemedel som kan skydda mot RS. Till studien söks nu deltagare bland de allra yngsta.

  31 augusti 2021


 • Svåra sömnproblem ökar risken för smärtspridning

  Sömnproblem (insomni) är vanliga hos patienter som söker specialiserad vård för långvarig smärta. Det visar psykologen Tobias Wiklunds avhandling från Linköpings universitet.

  11 juni 2021


 • Behandling vid allvarliga tumörer i hypofysen

  Daniel Bengtsson, överläkare, disputerar på tumörer i hypofysen. "I min avhandling undersökte jag bland annat effekten av cellgiftet temozolomid på aggressiva hypofystumörer."

  19 maj 2021


 • Omfattande kvarstående rehabiliteringsbehov efter covid-19

  87 procent av patienterna som sjukhusvårdades för covid-19 i Region Östergötland under den första pandemivågen hade kvarstående problem ännu fyra månader efter utskrivning. Hälften rapporterade besvär av en sådan omfattning att det påverkade den dagliga livsföringen och återgång i arbete. Det visar en stor studie av kvarstående rehabiliteringsbehov efter sjukhusvård för covid-19, genomförd av en f

  11 maj 2021