Forskning & innovation

Bilden visar framsidan på tidningen forskning och utveckling

Senaste numret av forskning och utveckling

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Linköpings universitet och Region Östergötland.

Läs mer 

Bilden visar olika arbetsmiljöer

Vi bloggar om din arbetsmiljö

Bloggen drivs av engagerade medarbetare från arbets- och miljömedicin i Linköping.

Läs mer 

Forum Östergötland arrangerar introduktionskurser i läkemedels-GCP och medicinteknisk GCP.

Kurser i Good Clinical Practice (GCP)

Forum Östergötland arrangerar introduktionskurser i läkemedels-GCP ochmedicinteknisk GCP. 

Läs mer 

 • Ny spridningsväg för Alzheimers sjukdom upptäckt

  Cellens skräphanteringssystem kan sprida skadliga klumpar av proteiner mellan nervceller i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, visar Martin Hallbeck och hans forskargrupp i en ny studie.

  13 juni 2018


 • Neurologiska biverkningar av cytostatikabehandling

  Patienter som behandlas med cytostatika för tjock- och ändtarmscancer upplever neurologiska biverkningar och påverkan på dagliga aktiviteter. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

  7 juni 2018


 • SCAPIS går i mål

  Nu har den 5000:e deltagaren i forskningsprojektet SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) undersökts i Linköping. Det betyder att projektet går i mål i Östergötland. Nu finns en stor databas för framtida forskning på hjärt-lungområdet.

  28 maj 2018


 • Nytt nummer av Forskning och utveckling

  Hur kan vården utveckla kognitiva tester som ännu tidigare upptäcker demens? Hur ser det ut i hjärnan när Alzheimers sjukdom sprids? Det kan du läsa om i det nya numret av Tidningen forskning och utveckling. Temat är neurodegenerativa sjukdomar i hjärnan.

  23 maj 2018


 • Skillnader i upplevelse av patientsäkerhetskultur

  Chefers, sjuksköterskors, undersköterskors och läkares upplevelser av patientsäkerhetskultur skiljer sig åt. Läkares värderingar och normer kan ha betydelse för säkerheten i sjukvården. Det visar Marita Danielssons avhandling om kulturella perspektiv på patientsäkerhet.

  22 maj 2018