Forskning & innovation

Bilden visar framtidsforskning

Intresserad av forskning i framkant?

Här hittar du vårens föreläsningar i vår populärvetenskapliga serie Forskning i framkant.

Läs mer 

Bilden visar framsidan på tidningen forskning och utveckling

Senaste numret av forskning och utveckling

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Linköpings universitet och Region Östergötland.

Läs mer 

Kurs i klinisk läkemedelsprövning

Kurs i klinisk läkemedelsprövning

Under våren arrangerar Forum Östergötland en grundkurs i klinisk läkemedelsprövning inklusive GCP.

Läs mer 

 • 1,6 miljoner till antibiotikaforskning

  Åse Östholm Balkhed, överläkare vid infektionskliniken, har tilldelats Vetenskapsrådets anslag på 1,6 miljoner kronor för forskning inom antibiotikaresistens. Målet är att på sikt kunna förhindra återkommande urinvägsinfektioner.

  16 januari 2019


 • Aktuella EU-händelser ur östgötskt perspektiv

  Nu finns EU-årsöversikt 2019 som en vägledning till aktuella händelser i EU från ett östgötskt perspektiv. Region Östergötlands EU-kontor har tagit fram översikten som finns både i tryck och digitalt på webben.

  11 januari 2019


 • Nytt nummer av Forskning och utveckling

  Varför lyckas metoden in vitro-fertilisering (IVF) hos många men inte hos alla? Nu undersöker Linköpingsforskare om sädesvätskan har egenskaper som kan förbättra resultaten. Läs mer i det nya numret av tidningen Forskning och utveckling på tema reproduktionsmedicin.

  20 december 2018


 • Rickard Lundin blir ny produktionsenhetschef på KMC

  Rickard Lundin tillträder som ordinarie produktionsenhetschef för Katastrofmedicinskt centrum den 1 januari 2019. Han är i dag tillförordnad på posten, samt säkerhetschef och säkerhetsskyddschef i Region Östergötland.

  17 december 2018


 • Benmärg viktig vid viss skadeläkning

  Magnus Bernhardsson har i sin avhandling visat att spongiös benläkning skiljer sig från den konventionella beskrivningen av frakturläkning. Fynden tyder på att närvaron av benmärg vid kortikala benskador är betydelsefull och nödvändig.

  10 december 2018