Forskning & innovation

Bilden visar framtidsforskning

Intresserad av forskning i framkant?

Här hittar du vårens föreläsningar i vår populärvetenskapliga serie Forskning i framkant.

Läs mer 

Bilden visar framsidan på tidningen forskning och utveckling

Senaste numret av forskning och utveckling

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Linköpings universitet och Region Östergötland.

Läs mer 

Bilden visar en laptop med stetoskop på

Studiedeltagare sökes till forskningsstudie

Genom att delta i en forskningsstudie bidrar du till nya medicinska upptäckter som kan hjälpa...

Läs mer 

 • Familjebildning på 2000-talet - ägg- och spermiedonation

  Torsdagen den 28 februari föreläser professor Gunilla Sydsjö i Forskning i framkant.

  21 februari 2019


 • Studie om gifter i stekos

  För de allra flesta är stekos inget problem men tidigare studier har visat att vissa exponeras i en omfattning som gör att de får besvär. I stekos finns en rad olika typer av partiklar och gaser som beroende på koncentration eller sammansättning kan irritera i luftvägarna. Det visar en färsk studie från Arbets- och miljömedicin.

  4 februari 2019


 • iStress mot stress och utmattning

  Stress och utmattning hör till de vanligaste tillstånden på vårdcentralerna. I projektet iStress erbjuds deltagarna KBT-behandling på nätet samtidigt som effekterna utvärderas i en forskningsstudie. Behandlingen testas också på svårare stressbesvär och återgång i arbete.

  30 januari 2019


 • Diagnostiska metoder att bedöma risken för artrit hos RA-patienter

  I sin avhandling har överläkaren Michael Ziegelasch undersökt om nyare metoder som ultraljud och digital X-ray radiogrammetry kan användas för att identifiera patienter med ledvärk med risk att utveckla inflammation i lederna (artrit). Resultaten visar att metoderna är användbara för att identifiera patienter till rätt behandling tidigt i sjukdomsförloppet.

  25 januari 2019


 • Vanliga orsaker till skador i vården

  Det är fortfarande vanligt att patienter och medarbetare skadas i hälso- och sjukvården och en stor del av skadorna sker i en patientnära situation. Speciellt är fallolyckorna en orsak till skador hos både patienter och medarbetare, visar en studie genomförd av forskare i Region Östergötland i samarbete med Karolinska institutet och Örebro universitet.

  22 januari 2019