Forskning & innovation

Tidningsomslag

Läs det senaste numret av tidningen Forskning och utveckling

Temat är forskning kring e-tjänster och digital utveckling inom hälso- och sjukvården.

 

Goda exempel

Idéer som blivit verklighet

Idéer som baseras på verkliga behov är ofta de bästa. Det finns många goda exempel på innovationer i vården.

 

En patient ligger i en röntgenapparat och en man i sjukvårdskläder står bredvid.

Stöd vid kliniska studier

Life Science-företagare och forskare kan få rådgivning och stöd av Forum sydost - Kliniska Studier Sverige. 

 

 • Att bli mamma som äldre eller som ensamstående förenat med risk

  Äldre kvinnor, ensamstående kvinnor och kvinnor som får barn med hjälp av assisterad befruktning har större risk att få en komplicerad graviditet och har högre sjuklighet, visar en avhandling från Linköping.

  13 juni 2022


 • Pandemins påverkan på arbetsmiljön i primärvården

  Ökad flexibilitet och mer patientcentrerad vård har upplevts som positivt under pandemin. Men ökad arbetsbelastning, stort informationsflöde och etiska svårigheter har skapat stress och påverkat den psykosociala arbetsmiljön. Det visar en studie från Primärvårdscentrum i Region Östergötland.

  10 juni 2022


 • Prehospitalt agerande påverkar tid till behandling vid akut hjärtinfarkt

  I sin avhandling har specialistsjuksköterskan Maria Ericsson undersökt vad som händer i den prehospitala fasen, tiden innan personer kommer till sjukhus när de har drabbats av en akut hjärtinfarkt.

  21 april 2022


 • Nytt läkemedel visar lovande resultat vid ovanlig njursjukdom

  I en studie vid njurmedicinska kliniken har ett nytt läkemedel mot den ovanliga men allvarliga njursjukdomen anti-GBM nefrit studerats och testats. Hos 10 av 15 patienter som behandlades kunde njurfunktionen räddas.

  8 april 2022


 • Stipendier för ukrainska forskare 2022

  Region Östergötland och Linköpings universitet utlyser stipendier för ukrainska forskare som har kommit till Sverige 2022. Stipendiet syftar till att stödja karriärutveckling för doktorander och nydisputerade ukrainska medborgare verksamma inom medicinsk forskning.

  6 april 2022


Hand som håller ett stetoskop och pekar på en datorskärm.

East Sweden Medtech

East Sweden Medtech kopplar ihop hälso- och sjukvård med forskning och näringsliv för att patienter snabbare ska kunna dra nytta av innovationer och ny teknik.