Forskning & innovation

Sofia Jarkman

Nytt nummer av Forskning och utveckling

Läs det senaste numret av tidningen Forskning och utveckling på temat "Livet  i bild".

 

Bilden visar färgglada provrör

Bidra till forskning

Du kan bidra till att nya upptäckter kommer människor till del och hjälper dem som behöver.

 

Bilden visar framtidsforskning

Filmer om forskning

Här hittar du webbsändningar av tidigare seminarier ur vår populärvetenskapliga serie Forskning i framkant.

 

 • AFA-medel för att utveckla metodik för säkra personförflyttningar

  Charlotte Wåhlin, vid Arbets- och miljömedicin i Region Östergötland, får en dryg miljon kronor i AFA-medel för att utveckla, införa och utvärdera en metodik för riskbedömning vid personförflyttning inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

  27 januari 2021


 • Biopsykosociala mekanismer bakom IBS

  Magtarmsjukdomen IBS tros bero på störningar i det ömsesidiga samspelet mellan tarm och hjärna, men de bakomliggande mekanismerna är inte helt klarlagda. I sin avhandling har Anna-Karin Norlin studerat biopsykosociala mekanismer vid IBS med fokus på stress, samsjuklighet och fatigue.

  21 januari 2021


 • Storsatsning för fler innovationer i vården

  Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna ta del av innovationer och ny teknik för att erbjuda patienterna en högkvalitativ och individanpassad vård. East Sweden Medtech är en ny storsatsning som ska koppla ihop hälso- och sjukvård med forskning och näringsliv för att skapa nytta för patienterna.

  18 januari 2021


 • Låg förekomst av allvarlig covid-19 hos barn trots öppna grundskolor

  Trots Sveriges beslut att hålla skolor och förskolor öppna under pandemin våren 2020 var det endast ett fåtal barn som utvecklade allvarlig covid-19 och det ledde inte till några dödsfall. Det visar en studie från Vrinnevisjukhuset och Karolinska institutet. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine den 6 januari.

  14 januari 2021


 • Brist på D-vitamin kopplas till nedsatt hälsa

  Det finns ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och ökad risk för tidigare död hos äldre på särskilt boende samt mellan låga D-vitaminnivåer och hjärtkärlsjukdom och nedsatt mental hälsa hos patienter med typ 2-diabetes. Det visar distriktsläkaren Maria Samefors doktorsavhandling från Linköping.

  7 januari 2021