Forskning & innovation

Sofia Jarkman

Tema vaccination

Läs det senaste numret av tidningen Forskning och utveckling på temat Vaccination.

 

Bilden visar en laptop med stetoskop på

Studiedeltagare sökes till forskningsstudier

Genom att delta i en forskningsstudie bidrar du till nya medicinska upptäckter.

 

Bilden visar framtidsforskning

Filmer om forskning

Här hittar du webbsändningar av tidigare seminarier ur vår populärvetenskapliga serie Forskning i framkant.

 

 • Svåra sömnproblem ökar risken för smärtspridning

  Sömnproblem (insomni) är vanliga hos patienter som söker specialiserad vård för långvarig smärta. Det visar psykologen Tobias Wiklunds avhandling från Linköpings universitet.

  11 juni 2021


 • Behandling vid allvarliga tumörer i hypofysen

  Daniel Bengtsson, överläkare, disputerar på tumörer i hypofysen. "I min avhandling undersökte jag bland annat effekten av cellgiftet temozolomid på aggressiva hypofystumörer."

  19 maj 2021


 • Omfattande kvarstående rehabiliteringsbehov efter covid-19

  87 procent av patienterna som sjukhusvårdades för covid-19 i Region Östergötland under den första pandemivågen hade kvarstående problem ännu fyra månader efter utskrivning. Hälften rapporterade besvär av en sådan omfattning att det påverkade den dagliga livsföringen och återgång i arbete. Det visar en stor studie av kvarstående rehabiliteringsbehov efter sjukhusvård för covid-19, genomförd av en f

  11 maj 2021


 • Metod att förutspå för tidig födsel

  Maria Svenvik har i sin avhandling kartlagt immunsvar vid graviditet, för tidigt värkarbete och för tidig förlossning. Resultaten visar på en kombination av markörer som tillsammans med längden på livmoderhalsen ganska träffsäkert kan förutspå vilka kvinnor som ska föda före 34 veckor samt inom två dygn.

  10 maj 2021


 • Nytt nummer av Forskning och utveckling på tema vaccination

  Hur skiljer sig coronavaccinen mot vaccin mot influensa? Och vad händer om viruset muterar? Om detta och mycket annat kan du läsa i det nya numret av tidningen Forskning och utveckling på tema vaccination.

  7 maj 2021