Forskning & innovation

Bilden visar en laptop med stetoskop på

Studiedeltagare sökes till forskningsstudier

Genom att delta i en forskningsstudie bidrar du till nya medicinska upptäckter.

 

Goda exempel

Idéer som blivit verklighet

Idéer som baseras på verkliga behov är ofta de bästa. Det finns många goda exempel på innovationer i vården.

 

En patient ligger i en röntgenapparat och en man i sjukvårdskläder står bredvid.

Stöd vid kliniska studier

Life Science-företagare och forskare kan få rådgivning och stöd av Forum sydost - Kliniska Studier Sverige. 

 

 • Satsning ska öka kunskap om barncancer

  Alla barn som insjuknar i cancer kommer genom sina vårdnadshavare att erbjudas ingå i en särskild satsning inom Genomic Medicine Sweden. Satsningen ska öka kunskapen om varför barncancer uppstår och förbättra möjligheterna att ställa en snabbare och mer detaljerad diagnos.

  1 december 2021


 • 24 miljoner till cancerforskning

  Cancerfonden har beslutat om att ge 24 miljoner kronor till flera forskningsprojekt vid Linköpings universitet. En av forskarna som leder projekten är Charlotta Dabrosin, professor i onkologi vid Linköpings universitet och överläkare vid onkologiska kliniken i Region Östergötland.

  30 november 2021


 • Åtta miljoner till forskning om brännskador

  Johan Junkers forskargrupp vid Katastrofmedicinskt centrum i Linköping har fått ett anslag på 8 miljoner beviljat av Familjen Erling-Persson stiftelse. Projektet syftar till att förbättra behandlingen av allvarliga brännskador genom hudodling med nya tekniker som 3D-printing.

  1 november 2021


 • Digitalt stöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning

  Med en digital kalender (RemindMe) upplevde personer med kognitiv funktionsnedsättning att de kunde utföra viktiga aktiviteter i vardagen och kände större tillfredställelse med utförandet. Påminnelser med ljudsignaler gav en känsla av trygghet och säkerhet. Det visar Maria Andreassens avhandling i arbetsterapi.

  6 september 2021


 • RS-virus väntas öka bland de yngsta - deltagare söks till studie

  Infektioner med RS-virus har nästan försvunnit under pandemin men väntas öka kraftigt när barn börjar på förskolan som vanligt igen. Vid Allergicentrum i Region Östergötland startar en studie med ett RS-läkemedel som kan skydda mot RS. Till studien söks nu deltagare bland de allra yngsta.

  31 augusti 2021


Hand som håller ett stetoskop och pekar på en datorskärm.

East Sweden Medtech

East Sweden Medtech kopplar ihop hälso- och sjukvård med forskning och näringsliv för att patienter snabbare ska kunna dra nytta av innovationer och ny teknik.