Forskning & innovation

Läs artikeln om Hjärnans immuncell - en länk mellan inflammation och depression

Varför mår vi bra eller dåligt?

Läs det senaste numret av Forskning och utveckling på temat psykisk ohälsa.

Läs mer 

Bilden visar framtidsforskning

Intresserad av forskning i framkant?

Här hittar du höstens föreläsningar i vår populärvetenskapliga serie Forskning i framkant.

Läs mer 

Bilden visar färgglada provrör

Skänk pengar eller bidra till forskning

Du kan bidra till att nya upptäckter kommer människor till del och hjälper dem som behöver.

Läs mer 

 • Dags att söka Forsknings-ALF

  Nu kan du som är disputerad och anställd i Region Östergötland eller vid Linköpings universitet söka medel inom Forsknings-ALF. Utlysningen är öppen till den 13 februari.

  14 januari 2020


 • Stipendier till forskare på Vrinnevisjukhuset

  Med ett års mellanrum har två forskande sjuksköterskor på Vrinnevisjukhuset tilldelats Astrid Janzon-stipendiet. Mona Ahlberg på intensiven får årets stipendium för sin forskning om hälsofrämjande samtal i familjer där någon varit kritiskt sjuk. Förra året fick Annette Waldemar på kardiologen stipendiet för forskning om närståendes närvaro vid hjärtstopp.

  6 december 2019


 • Psykisk hälsa i fokus

  Var fjärde person i Sverige kommer under sin livstid att drabbas av en så allvarlig depression att den kräver behandling. Nu finns ett nytt nummer av tidningen Forskning och utveckling på tema psykisk hälsa.

  2 december 2019


 • Viktigt med egenvård vid inflammatorisk tarmsjukdom

  Distriktssköterskan Ulrica Lovén Wickman har i sin avhandling utformat en enkät för klinisk bedömning av egenvård hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Resultaten visar att det är vanligt att patienterna utövar egenvård, som att uppmärksamma och hantera symtom och anpassa kosten.

  19 november 2019