Region Östergötland

Inbjudan till samtal om psykisk ohälsa hos barn och unga

Är du förälder till ett barn eller en ungdom med psykisk ohälsa? Är du ung med egen erfarenhet?

Hälso- och sjukvårdspolitiker i Region Östergötland vill få ökad kunskap om erfarenheter, upplevelser och behov hos barn och unga med psykisk ohälsa, för att bättre kunna möta deras behov.

Undersökningen riktar sig till dig som är:

  • Förälder till barn med psykisk ohälsa i alla åldrar
  • 12-20 år som har eller har haft psykisk ohälsa

Du kan delta i undersökningen genom att besvara ett digitalt frågeformulär

Undersökningen pågår till och med 31 augusti 2020.

Frågorna rör din erfarenhet av psykisk ohälsa och den hjälp du fått eller önskar att du fått. Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Dina svar är anonyma och kommer sammanställas på ett sätt så att inga individer kan identifieras. Vill du ta del av resultatet är du välkommen att kontakta nedanstående tjänstepersoner.

Tack för din medverkan för att förbättra hälso- och sjukvården!

Kontakt

Caroline Blomma
E-post: caroline.blomma@regionostergotland.se
Telefon: 010–103 70 83

Monica Ulriksson
E-post: monica.ulriksson@regionostergotland.se
Telefon: 010103 74 13

Tjänstemannastöd
Regionledningskontoret
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping