Region Östergötland

Inbjudan till samtal om psykisk ohälsa hos barn och unga

Är du förälder till ett barn eller en ungdom med psykisk ohälsa? Är du ung med egen erfarenhet?

Psykisk ohälsa hos barn och unga är ett prioriterat område under 2020. Politiker i Region Östergötland vill därför gärna föra samtal med medborgare, patienter och anhöriga i länet om hur ni upplever hälso- och sjukvården.

Syftet är att få ökad kunskap om patienters och anhörigas erfarenheter, upplevelser och behov kring olika tillstånd av ohälsa eller sjukdom, med målet att förbättra hälso- och sjukvården i regionen.

Om du är intresserad av att delta, eller om du vill veta mera – ta kontakt med någon av oss. Samtalen pågår till och med maj 2020 och vi kommer att ha så många tillfällen tiden medger.

Samtalen kommer i dagsläget att ske via telefon eller Skype.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kontakt

Caroline Blomma
caroline.blomma@regionostergotland.se
telefon: 010 – 103 70 83

Monica Ulriksson
monica.ulriksson@regionostergotland.se
telefon: 010 - 103 74 13

Tjänstemannastöd
Regionledningskontoret
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping