Region Östergötland

Medborgarförslag

Folkvimmel på stan

Alla som är folkbokförda i en kommun i Östergötland kan, oavsett ålder, väcka medborgarförslag i regionfullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan behandlas av fullmäktige om det rör en fråga Region Östergötland ansvarar för. Ärenden av löpande karaktär tas inte upp som medborgarförslag, utan besvaras av ansvarig nämnd eller enhet i Region Östergötland.

Den som vill lämna ett medborgarförslag skickar det eller lämnar in det till Region Östergötlands ledningsstab. Därefter bedömer fullmäktiges presidium om förslaget uppfyller kriterierna för medborgarförslag och beslutar om hur det ska handläggas. Medborgarförslag diarieförs som offentliga handlingar när de kommer in till Region Östergötland.

Förslaget utreds av ledningsstaben och bereds av berörd politisk nämnd eller styrelse, så att det kan behandlas i fullmäktige inom ett år. Den som lämnat förslaget får alltid veta när det ska behandlas i fullmäktige.

Ett medborgarförslag måste vara skriftligt och undertecknat av den som lämnar förslaget.

Blankett för medborgarförslag, och mer information kan laddas ner under "Dokument" i menyn till höger.

Kontakt

Bild på Peder Björn

Peder Björn

Regionsekreterare, Regionfullmäktige och Regionstyrelsen

010-103 74 41

0705-20 24 46

e-post