Region Östergötland

Lämna synpunkter till din politiker

Gammal kvinna pratar i telefon

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via post, telefon eller e-post.

Gå vidare till kontaktuppgifter för Politiska sekreterare. 
 

Brev, fax och e-post till Region Östergötland blir normalt allmän handling, vilket innebär att massmedia och allmänhet kan ha rätt att läsa innehållet.

Kontakt

Bild på Peder Björn

Peder Björn

Regionsekreterare, Regionfullmäktige och Regionstyrelsen

010-103 74 41

0705-20 24 46

e-post

Denna webbplats