Landstinget i Östergötland

Brukar- och medborgardialoger

Bild som gestaltar medborgardialogVarje år håller några grupper av politiker i Region Östergötland brukar- eller medborgardialoger med befolkningen i olika aktuella frågor.

De synpunkter som invånarna ger politikerna i dialogerna används för att förbättra vården och servicen i Region Östergötland. Syftet är att skapa en mer jämlik vård och service utifrån de behov som befolkningen i länet har.

Politikergrupperna kallas brukardialogberedningar. Varje år beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden om ett antal sjukdoms- eller behovsområden som de olika beredningarna ska arbeta med. Varje beredning arbetar med ett område. En brukardialog består av sju politiker från olika politiska partier.

Under 2017 har beredningarna arbetat med följande områden: Strokeinsjuknade personer i yrkesverksam ålder, inflammatoriska tarmsjukdomar, äldre med psykisk ohälsa, ögonsjukdomar som kan medföra betydande funktionsnedsättning, delaktighet kring hälsa och levnadsvanor (medborgardialog). Via menyn till höger finns länk till rapporterna.

De områden som ska belysas under 2018 är:

  • Ätberoende utan vedertagna ätsjukdomar
  • Personer med intellektuella funktionsnedsättningar
  • Lipödem
  • Behovsstyrning
  • Insatser kring hälsa och levnadsvanor