Landstinget i Östergötland Landstingsråd som bläddrar i mötesdokument

Region Östergötlands reglemente

Reglementet anger de formella bestämmelserna för Region Östergötland samt beskriver arbetssätt och benämner begrepp.

Reglementet förändras under mandatperioden i takt med att principer för ledning och styrning samt arbetssätt utvecklas och förändras.

Kontakt

Bild på Peder Björn

Peder Björn

Regionsekreterare, Regionfullmäktige och Regionstyrelsen

010-103 74 41

0705-20 24 46

e-post