Region Östergötland Landstingsråd som bläddrar i mötesdokument

Region Östergötlands reglemente

Reglementet anger de formella bestämmelserna för Region Östergötland samt beskriver arbetssätt och benämner begrepp.

Reglementet förändras under mandatperioden i takt med att principer för ledning och styrning samt arbetssätt utvecklas och förändras.

Kontakt

Bild på Cecilia Malmberg

Cecilia Malmberg

Regionsekreterare: regionfullmäktige och trafik- och samhällsplaneringsnämnden

010-103 77 12

e-post