Region Östergötland

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Buss utanför Universitetsstjukhusets södra entré

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för regionala utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling samt energi och klimat.

Nämnden ska verka för att hålla samman övergripande fysisk planeringen med regional utveckling. Nämnden ska fullgöra regionens uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065) och har ansvar för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som stöttar utvecklingen i regionen.

Presidium:

Bland trafik- och samhällsplaneringsnämnden ledamöter väljer regionfullmäktige en ordförande och två vice ordföranden, varav den ena ska representera minoritet/opposition, som tillsammans bildar presidium.

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium:
Julie Tran (C), ordförande
Martin Tollén (S), 1:e vice ordförande
Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordförande

Förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden >>>