Region Östergötland

Revisorsnätverket Östrev

Bilden visar folk framför en whiteboard

Nätverket Östrev omfattar de förtroendevalda revisorerna i Region Östergötland, Östergötlands kommuner och kommunalförbund.
 
Nätverkets syftar till att främja god revisionssed i kommunal verksamhet genom kompetensutveckling, metodutveckling, erfarenhetsutbyte, granskningssamarbete, aktualitetsförmedling, förstärkta uppdragsgivar- och omvärldsrelationer i Östergötland.
 
Här läggs aktuella dokument upp inför och efter Östrevs möten.

Kontakt

Bild på Anders Senestad (M)

Anders Senestad (M)

Ordförande revision

010-103 71 45

0703-99 11 64

e-post

Bild på Per Genblad

Per Genblad

Ekonomistrateg, ekonomiansvarig RUN och TSN, bolagscontroller

010-103 65 39

e-post