Landstinget i Östergötland

Revision

Årsredovisning och papper på ett bord

Regionfullmäktige utser alla nämnder och styrelser och har ett intresse av att kontrollera att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Därför utser fullmäktige revisorer som sköter den kontrollen. Revisorerna är formellt och sakligt oberoende i förhållande till den granskade verksamheten och dess personal. 

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna är en del av den landstingskommunala demokratin. På fullmäktiges uppdrag bevakar revisorerna medborgarnas intressen av att verksamheten sker inom acceptabla ramar för tillförlitlighet, säkerhet, resursutnyttjande, servicenivå, kvalitet och ekonomi.

10 revisorer, inklusive ordförande och vice ordförande, är valda för granskning av den verksamhet som bedrivs inom verksamheterna under räkenskapsåren 2015-2018.

Film om Revisionens arbete


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Anders Senestad Senestad, Anders Ordförande Moderaterna Linköping
Bild på Anna-Lena Sörensson Sörensson, Anna-Lena Vice ordförande Socialdemokraterna
Bild på Gunnar Asserhed Asserhed, Gunnar Revisor Liberalerna Norrköping
Bild på Monica Brodén Brodén, Monica Revisor Miljöpartiet Norrköping
Bild på Monica Ericsson Ericsson, Monica Revisor Vänsterpartiet Linköping
Bild på Christian Nordin Olsson Nordin Olsson, Christian Revisor Sverigedemokraterna
Bild på Martin Nyström Nyström, Martin Revisor Socialdemokraterna
Bild på Torbjörn Pettersson Pettersson, Torbjörn Revisor Moderaterna Linköping
Bild på Agneta Tillmar Tillmar, Agneta Revisor Centerpartiet Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Jan Widmark Widmark, Jan Revisor Kristdemokraterna Linköping

Kontakt

Bild på Anders Senestad (M)

Anders Senestad (M)

Ordförande revision

010-103 71 45

0703-99 11 64

e-post