Region Östergötland

Regionutvecklingsnämnden

Turister slussar båt i kanalen

Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling, kulturverksamhet, kompetensförsörjning och ökad sysselsättning i regionen. Nämnden ska arbeta för att förbättra regionens attraktivitet.

Nämnden ska säkerställa att nödvändig kunskap byggs upp och att underlag för strategiska beslut inom ansvarsområdet tas fram. Vidare ska nämnden arbeta för att förbättra kompetensförsörjningen i regionen samt bereda och besluta om frågor som rör näringsliv och innovation. Regionutvecklingsnämnden ska arbeta för ett rikt och aktivt kultur-, natur- och friluftsliv i regionen samt samordna, driva och finansiera utvecklingsinsatser inom kultur- och naturområdet. Nämnden ska även ansvara för att utveckla och samordna regionens folkhälsoarbete och för de internationella frågor som rör nämndens sakområde.

Regionutvecklingsnämnden är styrelse för Lunnevads folkhögskola och skolstyrelse för Naturbruksgymnasiet.

För att skapa förutsättningar i samhället och bidra med insatser för en god hälsa på lika villkor för Östergötlands befolkning finns Regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa.

Nämnden har 15 ordinarie ledamöter och 9 ersättare.

Presidium

Regionutvecklingsnämndens presidium utgörs av nämndens ordförande och två vice ordförande:

  • Eva Andersson (S), regionråd, ordförande
  • Martin Tollén (S), 1:e vice ordförande
  • Per Larsson (KD), 2:e vice ordförande

Regionutvecklingsnämndens presidium har till uppgift att planera och förbereda nämndens arbete.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Eva Andersson Andersson, Eva Ordförande Socialdemokraterna Norrköping
Bild på Martin Tollén Tollén, Martin 1:e vice ordförande Socialdemokraterna Linköping
Bild på Per Larsson Larsson, Per 2:e vice ordförande Kristdemokraterna Linköping
Bild på Jerker Carlsson Carlsson, Jerker Ledamot Moderaterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Camilla Egberth Egberth, Camilla Ledamot Socialdemokraterna
Bild på Jenny Elander Ek Elander Ek, Jenny Ledamot Centerpartiet Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping
Bild på Joakim Gustavsson Gustavsson, Joakim Ledamot Sverigedemokraterna
Bild på Ralf Holmér Holmér, Ralf Ledamot Moderaterna Linköping
Bild på Rebecca Hägg Hägg, Rebecca Ledamot Socialdemokraterna Linköping
Bild på Thomas Jedler Jedler, Thomas Ledamot Sverigedemokraterna Linköping
Bild på Anita Jernberger Jernberger, Anita Ledamot Liberalerna Norrköping
Bild på Annette  Ohlsson Ohlsson, Annette Ledamot Moderaterna Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena
Bild på Ricardo Olivares Olivares, Ricardo Ledamot Vänsterpartiet Norrköping
Bild på Mia Sköld Sköld, Mia Ledamot Miljöpartiet
Bild på Åke Svensson Svensson, Åke Ledamot Moderaterna Motala Finspång

Ersättare

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Kristin Andersson Andersson, Kristin Ersättare Kristdemokraterna
Bild på Magnus Berge Berge, Magnus Ersättare Centerpartiet Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping
Bild på Helena Dössing Dössing, Helena Ersättare Sverigedemokraterna Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena
Bild på Lilibet Gustafsson Gustafsson, Lilibet Ersättare Vänsterpartiet Motala Finspång
Bild på Linda Ivarsson Ivarsson, Linda Ersättare Miljöpartiet
Bild på Albert Lindell Lindell, Albert Ersättare Socialdemokraterna Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena
Bild på Johan Näsström Näsström, Johan Ersättare Moderaterna Linköping
Bild på Ulla Sandén Sandén, Ulla Ersättare Liberalerna Norrköping
Bild på Ebba Sörenson Sörenson, Ebba Ersättare Socialdemokraterna Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena

Kontakt

Bild på Anna Nordström

Anna Nordström

Nämndsekreterare

010-103 77 12

e-post

Denna webbplats