Region Östergötland

Regionstyrelsen

Ordförandeklubba

Regionstyrelsen är Region Östergötlands ”regering”, som leder och samordnar regionens verksamheter. 

Regionstyrelsen ska se till att beslut som fattas av regionfullmäktige verkställs och följs upp, och samordnar också arbetet i andra nämnder.  Regionstyrelsen ansvarar också för samarbetet med andra landsting, regioner och universitet.

Alla frågor som tas upp av regionfullmäktige behandlas först av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen består av 17 ledamöter och 11 ersättare som är valda av regionfullmäktige. De kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen.

Presidium
Bland regionstyrelsens ledamöter väljer regionfullmäktige en ordförande och en till tre vice ordförande. Oppositionen innehar andre vice ordförandeposten.

Regionstyrelsens presidium ska planera och förbereda styrelsens arbete. Presidiet ska särskilt ansvara för förhandlingar med andra huvudmän.

Regionstyrelsens presidium:
Marie Morell (M) regionråd, regionstyrelsens ordförande
Alexander Höglund, (L) regionråd, 1:e vice ordförande
Kaisa Karro (S) oppositionsråd, 2:e vice ordförande


Alla handlingar går att ta del av inför varje möte och efter sammanträdena går det att läsa både handlingar och protokoll.

Förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Regionstyrelsen >>>

Kontakt

Bild på Peder Björn

Peder Björn

Regionsekreterare, Regionfullmäktige och Regionstyrelsen

010-103 74 41

0705-20 24 46

e-post