Region Östergötland

Regionstyrelsen

Ordförandeklubba

Regionstyrelsen är Region Östergötlands ”regering”, som leder och samordnar regionens verksamheter. 

Regionstyrelsen ska se till att beslut som fattas av regionfullmäktige verkställs och följs upp, och samordnar också arbetet i andra nämnder.  Regionstyrelsen ansvarar också för samarbetet med andra landsting, regioner och universitet.

Alla frågor som tas upp av regionfullmäktige behandlas först av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen består av 17 ledamöter och 11 ersättare som är valda av regionfullmäktige. De kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen.

Presidium
Bland regionstyrelsens ledamöter väljer regionfullmäktige en ordförande och en till tre vice ordförande. Oppositionen innehar andre vice ordförandeposten.

Regionstyrelsens presidium ska planera och förbereda styrelsens arbete. Presidiet ska särskilt ansvara för förhandlingar med andra huvudmän.

Regionstyrelsens presidium:
Kaisa Karro, (S) regionråd, regionstyrelsens ordförande
Alexander Höglund, (L) regionråd, 1:e vice ordförande
Marie Morell (M), oppositionsråd, 2:e vice ordförande
Agneta Niklasson (MP), 3:e vice ordförande

Alla handlingar går att ta del av inför varje möte och efter sammanträdena går det att läsa både handlingar och protokoll.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Kaisa Karro Karro, Kaisa Ordförande Socialdemokraterna Norrköping
Bild på Alexander Höglund Höglund, Alexander 1:e vice ordförande Liberalerna Norrköping
Bild på Marie Morell Morell, Marie 2:e vice ordförande Moderaterna Norrköping
Bild på Agneta Niklasson Niklasson, Agneta 3:e vice ordförande Miljöpartiet Linköping
Bild på Maria Almesåker Almesåker, Maria Ledamot Moderaterna Linköping
Bild på Jessica Eek Eek, Jessica Ledamot Vänsterpartiet Linköping
Bild på Matilda Ekeblad Ekeblad, Matilda Ledamot Moderaterna Linköping
Bild på Anders Eksmo Eksmo, Anders Ledamot Kristdemokraterna Kinda, Åtvid, Valdemarsvik, Söderköping
Bild på Hans Elf Elf, Hans Ledamot Socialdemokraterna Motala, Finspång
Bild på Linus Emmoth Emmoth, Linus Ledamot Socialdemokraterna
Bild på Monika Gideskog Gideskog, Monika Ledamot Moderaterna Ödeshög, Ydre, Boxholm, Mjölby, Vadstena
Bild på Göran Hargestam Hargestam, Göran Ledamot Sverigedemokraterna Motala Finspång
Bild på Christina Hasselrot Hasselrot, Christina Ledamot Socialdemokraterna Motala, Finspång
Bild på Per Jameson Jameson, Per Ledamot Moderaterna Norrköping
Bild på Darko Mamkovic Mamkovic, Darko Ledamot Norrköping
Bild på Kerstin Sjöberg Sjöberg, Kerstin Ledamot Centerpartiet Norrköping
Bild på Fia Storkull Storkull, Fia Ledamot Socialdemokraterna Linköping

Ersättare

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Lars Ahlm Ahlm, Lars Ersättare Moderaterna Norrköping
Bild på Robert Damberg Damberg, Robert Ersättare Miljöpartiet Linköping
Bild på David Ergül Ergül, David Ersättare Socialdemokraterna Norrköping
Bild på Margareta Fallsvik Fallsvik, Margareta Ersättare Liberalerna Motala Finspång
Bild på Johan Liu Liu, Johan Ersättare Socialdemokraterna Motala Finspång
Bild på Anders Monemar Monemar, Anders Ersättare Centerpartiet Linköping
Bild på Miko Månsson Månsson, Miko Ersättare Socialdemokraterna Ödeshög, Ydre, Boxholm, Mjölby, Vadstena
Bild på Richard Svensson Svensson, Richard Ersättare Sverigedemokraterna Linköping
Bild på Martin Zetterlund Zetterlund, Martin Ersättare Kristdemokraterna
Bild på Tommy Ählström Ählström, Tommy Ersättare Moderaterna Linköping
Bild på Malin Östh Östh, Malin Ersättare Vänsterpartiet Norrköping

Kontakt

Bild på Peder Björn

Peder Björn

Regionsekreterare, Regionfullmäktige och Regionstyrelsen

010-103 74 41

0705-20 24 46

e-post