Region Östergötland

Webb-TV-sändning

Region Östergötland sänder alla regionfullmäktigemöten över internet.    

Målsättningen med att webbsända fullmäktiges sammanträden är att nå en bredare kunskap och förståelse hos medborgarna för de olika frågor som Region Östergötland har att besluta om. Men även att öka intresset och engagemanget för att vara med och påverka inriktningen och utvecklingen av de regionpolitiska frågorna.

Tidigare sändningar 

För att se tidigare sändningar från region- /landstingsfullmäktige hänvisar vi till vår gamla Youtube-kanal.

Denna webbplats

Andra webbplatser