Region Östergötland

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige sammanträder
Regionfullmäktige är Region Östergötlands ”riksdag” och det högsta beslutande politiska organet i regionen.


Regionfullmäktige har 101 ledamöter som väljs vart fjärde år. Förutom att fatta viktiga beslut kan ledamöterna väcka frågor, interpellera och motionera i frågor som rör Region Östergötland.

Fullmäktige beslutar om frågor som har större vikt och är av principiell betydelse, som exempelvis landstingsskatten och Region Östergötlands budget. Regionfullmäktige beslutar också om övergripande mål och riktlinjer för regionens verksamhet (måldokument). Regionfullmäktige utser ledamöterna i övriga styrelser och nämnder.

Fullmäktige sammanträder fem gånger per år, som regel i Kunskapsgallerian Linnés aula, S:t Larsgatan 44, Linköping. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Av utrymmesskäl ska grupper anmälas i förväg till regionsekreteraren. Sammanträdena direktsänds också via Region Östergötlands webbplats.
Inför varje möte går det att ta del av fullmäktiges handlingar och efter  sammanträdena går det att läsa beslut, handlingar och protokoll. Det går också att se sammanträdena via webb-tv i efterhand.

Alla handlingar går att ta del av inför varje möte och efter sammanträdena går det att läsa både handlingar och protokoll.

Regionfullmäktiges presidium

Nils Babtist (L)  Regionfullmäktiges ordförande
Elvira Wibeck (KD) 1:e vice ordförande
Rebecca Hägg (S) 2:e vice ordförande

Mandatfördelning i regionfullmäktige
Socialdemokraterna 32
Moderaterna 22
Sverigedemokraterna 16
Centerpartiet 6
Kristdemokraterna 8
Vänsterpartiet 9
Liberalerna 5
Miljöpartiet 3
   

 

Förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Regionfullmäktige >>>

Kontakt

Bild på Peder Björn

Peder Björn

Regionsekreterare, Regionfullmäktige och Regionstyrelsen

010-103 74 41

0705-20 24 46

e-post

Denna webbplats

Andra webbplatser

Dokument