Region Östergötlands politiska organisation

Organisationsskiss för den politiska organisationen

    Revision     Landstingsfullmäktige     Patientnämnden     Trafiknämnden    Beredning för strategiska ägarfrågor     Beredning för regional utveckling     Beredning för samverkan     Beredning för behovsstyrning     Läns-SLAKO     Brukardialog 1    Brukardialog 3     Brukardialog 4     Brukardialog 5