Region Östergötland

Vårt #välfärdslöfte för Östergötland

[2018-03-29]

Kristdemokraterna presenterade idag sitt regionala valprogram 2018-2022, med flera förslag för en ännu bättre hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, besöksnäring, näringsliv och utbildning. Vi kallar det kort och gott för – vårt #välfärdslöfte för Östergötland.

Idag är det tyvärr många som har svårt att komma i kontakt med sin vårdcentral. De möts av beskedet att telefontiderna är slut, och tvingas vänta till nästa dag. När telefontiderna är slut eller när vårdcentralen har stängt kl. 17.00 på eftermiddagen eller inte alls har öppet på helgen, blir den vårdinstans som många vänder sig till, akutkliniken på något av våra sjukhus. På akuten har förstås svårt sjuka patienter, eller personer som råkat ut för olyckor, högre prioriteringsgrad, än en person som egentligen inte var mer sjuk, än att ett vårdcentralsbesök, hade räckt. Därför föreslår Kristdemokraterna att den nära vården stärks och uppvärderas ordentligt.

- För att det ska bli mer naturligt för oss medborgare att i första hand vända oss till vår vårdcentral, föreslår Kristdemokraterna att den nära vården stärks och uppvärderas ordentligt. Ekonomiska resurser behöver tillföras primärvården, för att klara utökade öppettider på kvällar och helger. Ett första steg skulle t.ex. kunna vara att erbjuda öppethållande mellan 17.00 och 19.00 tre vardagar i veckan, och öppet 08.00-12.00 på lördagar. Det är också viktigt att stärka läkarbemanningen i primärvården. För det krävs en satsning på att få fler läkarstudenter att vilja specialisera sig inom allmänmedicin, men också att tillföra annan specialistkompetens inom den nära vården, som t.ex. geriatriker och barnläkare, säger Per Larsson, oppositionsråd och gruppledare.

Sydöstra sjukvårdsregionen - som innefattar Region Östergötland, Landstinget i Kalmar län och Region Jönköpings län – har idag ingen egen ambulanshelikopter. Medborgare som bor långt ifrån Universitetssjukhuset i Linköping, där huvuddelen av den avancerade specialistsjukvården ges, har idag inte samma förutsättningar att få den vård de behöver. Exempelvis hinner inte en vägambulans köra från t.ex. Tyrislöt i skärgården till Linköping i sådan tid att den akuta behandlingen av en stor stroke kan sättas in. Kristdemokraterna föreslår därför att de tre landsting/regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen blir medlemmar i kommunalförbundet Svensk luftambulans – som idag ansvarar för att driva ambulanshelikopterverksamhet åt sina medlemmar.

- En snabb transport med ambulanshelikopter direkt till Universitetssjukhuset kan vara avgörande för att rädda liv och undvika långvarigt mänskligt lidande. En helikopter kan vara i luften inom 5 minuter och marschfarten är ca 240-280 km/h. Den kan vara på skadeplats 10 mil bort inom 20-25 minuter. Är läkare ombord kan avancerade medicinska åtgärder sättas in direkt, vid t.ex. trauma, stroke, akut hjärtinfarkt m.m. vilket naturligtvis kan vara livsavgörande. En helikopter tar sig fram i terräng och kan landa på mycket otillgängliga platser som vägambulanser kan ha svårt att nå. Kristdemokraterna tycker därför det är dags att landa i helikopterfrågan och säkerställa en snabb, jämlik och säker vård för våra medborgare, fortsätter Per Larsson.

För att klara våra gemensamma utmaningar för välfärden behövs en god ekonomisk tillväxt. Vilket i sin tur är beroende av goda kommunikationer och pendlingsmöjligheter i hela Östergötland och till angränsande län. Idag finns det brister i pendlingsmöjligheterna söderut från Linköping mot Rimforsa, Kisa, och Vimmerby i Kalmar län. Därför behöver Region Östergötland tydligare stärka satsningarna för pendlingen på Stångådalsbanan.

- En upprustning och satsning på Stångådalsbanan är inte bara en fråga om tåg. Det handlar om att se hur olika delar av samhället hänger ihop. Bättre pendlingsmöjligheter stärker näringslivets upptagningsområde för ny kompetens. I takt med att Ostlänken i framtiden blir klar kommer länsbanan också fylla en viktig funktion som matarbana för att snabbt och smidigt kunna ta sig hela sträckan från Kalmar till Linköping och vidare till exempelvis Stockholm. Vi tycker därför det är angeläget att fortsätta visa den statliga nivån att det här är en viktig fråga, avslutar Lena Käcker Johansson, ledamot i regionfullmäktige.

Läs hela vårt regionala valprogram här:

http://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/files/2018/03/2018-03-29_regionalt-valprogram-kd-2018-2022.pdf

Pressbild: https://www.dropbox.com/sh/wgn74eqtvym40c3/AADyogWqDVYMqeAQBV871exqa?dl=0

För ytterligare kommentarer:

Per Larsson, oppositionsråd och gruppledare, 0702-88 21 34

Lena Käcker Johansson, ledamot i regionfullmäktige, 0709-96 25 96