Region Östergötland

Vårdkrisen i Östergötland måste lösas – släpp den politiska prestigen!

[2018-06-13]

När regionstyrelsen idag sammanträder vädjar Moderaterna och Kristdemokraterna till den politiska majoriteten i Region Östergötland om att släppa den politiska prestigen och ta till sig av de 24 åtgärder som föreslagits för att lösa vårdkrisen.

- För ganska exakt ett år sedan presenterade Moderaterna och Kristdemokraterna ett åtgärdspaket med 24 förslag för att möta vårdkrisen. Vi såg redan då en vård i kris, där läkare larmade om hotad patientsäkerhet och vårdplatser stängdes ned. Den politiska majoriteten röstade då nej till 21 av våra 24 förslag. De tre förslagen som faktiskt bifölls har man inte gjort något med. Nu, ett år sedan, kan vi tyvärr konstatera att krisen ytterligare har förvärrats, säger Marie Morell (M), oppositionsråd.   

- Det är frustrerande att se hur krisen i den östgötska vården förvärrats, utan att den politiska majoriteten agerar. Vi möter medarbetare som inte orkar längre, som flyr vården, samtidigt som patienter skickas till andra regioner för att få vård i tid. Så kan vi inte ha det. När regionstyrelsen idag sammanträder vädjar vi därför till majoriteten att släppa den politiska prestigen och ta till sig av våra förslag, som vi på nytt lägger fram på regionstyrelsens bord, fortsätter Per Larsson (KD), oppositionsråd.

- Vi har redan väntat för länge, situationen är allvarlig och kan faktiskt vara så allvarlig att liv står på spel om det vill sig illa. Östgötarna förtjänar bättre, avslutar Marie Morell och Per Larsson.

Åtgärdsprogrammet bifogas i sin helhet > > >

Kontakt:
Marie Morell (M), 0703-16 98 00
Per Larsson (KD), 0702-88 21 34