Region Östergötland

Så stärker vi vårdcentraler på landsbygden

[2018-08-28]

Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland: När hälso- och sjukvårdsnämnden idag, tisdag, sammanträder lägger Moderaterna och Kristdemokraterna fram ett förslag om att stärka vårdcentraler på landsbygden. Syftet är att möjliggöra en likvärdig vård över länet. 

- Vi lägger idag fram ett förslag om att stärka vårdcentraler som ligger långt ifrån en akutmottagning. De vårdcentralerna har i praktiken ett tyngre och svårare uppdrag än de vårdcentraler som ligger inne i de stora städerna. Därför menar vi, Moderaterna och Kristdemokraterna, att resurserna till de vårdcentralerna behöver stärkas genom en högre ersättning, kommenterar Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Det är viktigt att vi ger förutsättningar till vård på lika villkor över hela länet. Vi gör redan riktade satsningar till vårdcentraler med hög andel listade med låg socioekonomisk status, vilket är bra. Men vi behöver också se de särskilda behov vårdcentralerna på landsbygden har. Det här förslaget gynnar alla de östgötar som har långt till en akutmottagning, men skapar också drivkrafter för vårdcentralerna att avlasta akutmottagningarna, avslutar Stefan Redéen (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

För ytterligare kommentarer:
Fredrik Sjöstrand (M), 0707-88 07 63
Stefan Redéen (KD), 0702-34 26 39