Region Östergötland

SMS-livräddare blir verklighet i Region Östergötland

[2019-06-11]

Vid dagens sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutas att införa SMS-livräddare i Region Östergötland. Moderaterna och Kristdemokraterna föreslog detta redan 2016 – ett förslag som regionfullmäktige senare samma år biföll – men det är först nu som förslaget blir verklighet.

- Jag har följt projektet sedan idéstadiet för ca tio år sedan och det är därför extra roligt att det äntligen blir verklighet. Vi vet idag att SMS-livräddare gör nytta så som vi sade när vi motionerade om tjänsten för ett par år sedan. Bra att vårt förslag nu blir verklighet, säger Per Jameson (M), ledamot i Regionfullmäktige, tillika motionär.

Årligen drabbas drygt 6 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Nationella och internationella riktlinjer förespråkar omedelbar start av hjärt-lungräddning (HLR) och att hjärtstartare används inom 3 minuter. Vid hjärtstopp ökar risken att dö med 10% för varje minut.

Så kallad SMS-livräddning vid plötsligt oväntat hjärtstopp i samhället, där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp, har visat sig öka tidig HLR innan ankomst av ambulans. Utvärdering från Stockholm, som använt SMS-livräddare sedan 2015, visar att SMS-livräddare kom fram till platsen före ambulansen i 26% av hjärtstoppsfallen.

- Vid ett akut hjärtstopp är varje minut viktig och kan betyda skillnaden mellan liv och död. I studien vi har tittat på deltog cirka 13 000 frivilliga civilpersoner som via SMS larmades till platsen för hjärtstoppet för att ge hjärt-lungräddning om de befann sig 500 meter från platsen. Andelen patienter som fick livräddande insatser ökade med 30 procent, säger Lena Käcker Johansson (KD), ledamot i Regionfullmäktige, tillika motionär.

- Den nya metoden med utlarmning av SMS-livräddare visar på ett övertygande sätt att ny teknik kan användas för att ge ännu fler hjälp med livräddande behandling, i väntan på ambulans. Vi är därför väldigt glada över att vårt förslag nu äntligen blir verklighet för östgötarna, avslutar Per och Lena.

För ytterligare information:

Per Jameson (M), 0708-39 21 80

Lena Käcker Johansson (KD), 0709-96 25 96