Region Östergötland

Rekordstort sparbeting för Region Östergötland – utan tydliga konsekvensanalyser

[2018-03-07]

Region Östergötland befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge och idag fattade regionstyrelsen beslut om ekonomisk handlingsplan. Totalt krävs besparingar på svindlande 386 miljoner kronor. Moderaterna och Kristdemokraterna är kritiska till beslutsunderlaget och menar att det saknas tydliga konsekvensanalyser.

– Vi är mycket oroade för Region Östergötlands ekonomiska utveckling när det gäller de sjukvårdande verksamheterna. Vi har under lång tid sett att både ekonomi och resultat gällande exempelvis tillgänglighet går åt fel håll. De åtgärder som nu presenteras i den ekonomiska handlingsplanen kommer inte på långa vägar att möta upp de stora utmaningar vi står inför. Vi anser att vi måste ta vår utmaning på största allvar, men får tyvärr inte något gensvar från den politiska majoriteten säger Marie Morell (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

– Vi har vid upprepade tillfällen lämnat förslag till regionstyrelsen som både rör extern analys samt att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden gemensamt ska diskutera viktiga frågor för att förhindra oklarheter i ledningen och styrningen. Vi står fast vid att om vi på allvar menar att bryta den negativa ekonomiska trenden samt utvecklingen gällande tillgänglighet med mera så måste även politiken bidra, fortsätter Anders Eksmo (KD), ledamot i regionstyrelsen.

– Vi anser att det finns många oklarheter i beslutsärendet som regionstyrelsen hade att besluta om idag och känner också stor tveksamhet till om åtgärderna räcker för att nå målen enligt finansplanen. Vi är helt enkelt oroliga för att de åtgärder som redovisas inte kommer att ge de effekter som anges. Det saknas exempelvis beskrivning kring hur länge vissa besparingar kan göras och vilka effekter som kommer inträffa, fortsätter Marie Morell.

– Det finns inga enkla lösningar. Men det är hög tid att politiken bidrar och kraftfullt arbetar för att finna lösningar. För att det ska vara möjligt behöver regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden arbeta tillsammans betydligt mer än idag. Vi anser inte att vi kan vänta till nästa mandatperiod, utan föreslog därför idag att en tillfällig parlamentarisk arbetsgrupp mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden skulle inrättas. Uppdraget skulle vara att tillse att de uppdrag som hälso- och sjukvårdsnämnden ger till verksamheten går i takt med de åtgärder som regionstyrelsen beslutar. Arbetsgruppen skulle också förutsättningslöst se på hur arbetet med vårdprocesser kan intensifieras. Tyvärr sade majoriteten nej även till detta förslag, vilket vi beklagar, avslutar Anders Eksmo.
 

Bifogat finns det förslag till tilläggsyrkande som Moderaterna och Kristdemokraterna gemensamt lämnade till regionstyrelsen, med anledning av ärendet om 'Ekonomisk handlingsplan för 2018 inklusive produktionsenheternas åtgärdsplaner' 7 mars.

För ytterligare kommentarer:

Marie Morell (M), 0703-16 98 00

Anders Eksmo (KD), 0708-33 34 33