Region Östergötland

Region Östergötlands ekonomi i fritt fall – oppositionen starkt kritisk

[2019-01-30]

Idag, onsdag, presenterades Region Östergötlands bokslutsrapport för 2018. Resultatet på sista raden visar ett preliminärt negativt resultat på hela 305 miljoner kronor, vilket är rekorddåligt. Efter fyra år med Koalition för Östergötland är ekonomin i fritt fall.

– Bokslutet visar på en mycket allvarlig situation för Region Östergötland. Det är unikt att gå med hela 305 miljoner i underskott för hela regionens verksamhet. Bara den sjukvårdande verksamheten har ett rekordunderskott på 517 miljoner, vilket är det största underskottet för ett enskilt år någonsin. Inte sedan 2003 har regionen (dåvarande landstinget) haft ett underskott för hela verksamheten. Moderaterna och Kristdemokraterna är djupt oroade, säger Marie Morell (M), oppositionsråd. 

– Vi har varnat för vårdkrisen under flera år. Vi har sett att väntetiderna har ökat, att andelen patienter som vårdas på fel avdelning är fler än någonsin och att vi har stora rekryteringsproblem i våra dygnet runt-verksamheter. Det här har nu medfört ett rekordstort underskott för den sjukvårdande verksamheten. Det, tillsammans med att det finansiella resultatet är cirka 210 miljoner sämre än budget, ger ett unikt dåligt resultat för regionen som helhet, fortsätter Per Larsson (KD), oppositionsråd. 

– Moderaterna och Kristdemokraterna fick i november gehör för ett stort antal uppdrag i samband med att regionfullmäktige fattade beslut om finansplan. Uppdragen handlar om allt från ersättningssystem, morgondagens kompetensförsörjning och resursfördelning till effektivisering av administrativa processer och en primärvårdsreform. Vi kräver att de nu verkställs för att kunna påbörja arbetet att vända på utvecklingen, säger Marie Morell. 

– Efter fyra år med koalitionen (S), (MP), (C) och (L) kan vi nu tyvärr krasst konstatera att ladorna är tomma. Samma partier styr nu vidare denna mandatperiod, men det kommer krävas förändring i det politiska ledarskapet för att kunna vända den här utvecklingen. Moderaterna och Kristdemokraterna kommer fortsätta driva på, med konstruktiva förslag, för östgötarnas bästa, avslutar Per Larsson. 

Region Östergötlands resultat år 1992-2018 bifogas. 

För ytterligare information:

Marie Morell (M),   0703-16 98 00
  Per Larsson (KD), 0702-88 21 34