Region Östergötland

Patientsäkerheten måste komma i första hand

[2018-01-29]

Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland: I samband med regionstyrelsens sammanträde den 31 januari kommer beslut fattas om att ändra driftsform för lokalvård, inre logistik och material i vården vid Universitetssjukhuset i Linköping.

- Moderaterna och Kristdemokraterna stödjer förslaget om att återta ansvaret för lokalvård med mera på US. Vårt främsta mål är att sätta patientens säkerhet i fokus och ha en väl fungerande verksamhet vid vårt Universitetssjukhus, säger Marie Morell (M), oppositionsråd och gruppledare.

- Region Östergötland har under lång tid haft en allt för hög nivå av vårdrelaterade infektioner (VRI) vid fram för allt Universitetssjukhuset i Linköping. I delårsrapporten 08 2017 visar utfallet från den nationella punktprevalensmätningen i mars 2017 ett resultat på 11,9% för hela länet. Snittet i Sverige ligger på 9,3% och Region Östergötland har satt ett målvärde på <6%, vi måste sätta patientens säkerhet i första hand, menar Per Larsson (KD), oppositionsråd och gruppledare.

- Vi ser att privata utförare har en naturlig del inom hälso- och sjukvården. Men ser att det i detta fallet behöver göras en förändring. Vi föreslår att man i samband med verksamhetsförändringen också gör insatser för att stärka forskning- och utveckling inom området. Vi vill utnyttja den uppkomna situationen till att arbeta mer systematiskt med FoU kring hur lokalvård påverkar vårdens kvalitet, menar Marie Morell.

- Vi ser ingen anledning att ta över annan lokalvård i regionens regi, utan vill att den fortsatt ska drivas av privata entreprenörer, avslutar Per Larsson.

Vi bifogar det förslag till tilläggsyrkande som Moderaterna och Kristdemokraterna gemensamt planerar att göra på styrelsen med anledning av ärendet om lokalvård på regionstyrelsen den 31 januari.

För ytterligare kommentarer:
Marie Morell (M), 0703-16 98 00
Per Larsson (KD), 0702-88 21 34

Dokument