Region Östergötland

(M) och (KD) i valteknisk samverkan med (V)

[2018-10-10]

Moderaterna och Kristdemokraterna meddelar idag att de kommer ingå en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet. Detta innebär att Koalition för Östergötland tappar majoritet i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

- En valteknisk samverkan mellan våra tre partier innebär att Koalition för Östergötland inte längre har majoritet i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Det saknar de redan idag i regionfullmäktige, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden, säger Marie Morell (M), oppositionsråd.

- Vår strikt valtekniska samverkan innebär ingen uppgörelse om politik, råds- eller presidieposter, utan gör att mandatfördelningen i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden också speglar förhållandet i regionfullmäktige, fortsätter Per Larsson (KD), oppositionsråd.

För det ideologiska och sakpolitiska innehållet har Moderaterna och Kristdemokraterna under den gångna mandatperioden haft ett samarbete, med gemensam budget, motioner och interpellationer. Det arbetet kommer fortsätta mellan de två partierna.

- Den här lösningen tvingar koalitionen att ta rådande situation på allvar, där Region Östergötlands ekonomi i nuläget indikerar på ett underskott på minus 160 miljoner kronor för 2018, och visa på ett annat ledarskap med konstruktiva samtal med oppositionen, avslutar Marie och Per.

För ytterligare kommentarer:
Marie Morell (M), 0703-16 98 00
Per Larsson (KD), 0702-88 21 34